Hoppa till huvudinnehåll

Åbo förbättrar mediefostran för barn i förskoleåldern

Bild: Yle dator

De svenskspråkiga daghemmen i Åbo har riktlinjer för hur medier ska bearbetas men klara direktiv saknas.


Staden har uppdaterat sin plan för fostran av barn i förskoleåldern och mediefostran lyfts fram som en viktig punkt. Mediefostran berör flera områden som rörliga bilder och ljud, fotografier, teaterföreställningar samt hantering av telefoner, datorer och kameror. Barnen ska lära sig vara kritiska medieanvändare.

Hanna Karlsson, som är servicechef för svenska småbarns fostran, anser att mediefostran blir ett diskussionsämne med föräldrarna.

- Naturligtvis ska barnen lära sig använda tekniken, men det handlar också om hur vi på daghemmen i samspel med föräldrarna i hemmen ser på vad mediefostran är.

Åbo stads plan för småbarnsfostran finns på finska på stadens webbsidor och ska inom oktober översättas till svenska.

Reflektion över information

En bit på vägen i mediefostran har man redan kommit i det privata finska daghemmet Mukulax Slottsbacken. Närvårdare Heidi Carrassi påpekar vikten av att barnen ska få ventilera den information som medierna har förmedlat.

- Mediefostran är en del av vår vardag då vi pratar med barnen om saker de har sett på TV, säger Carrassi. Barnen leker också ut det som de har upplevt och i leken ser man konkret hur barnens föräldrar till exempel pratat i telefonen.

Barnen uppmuntras att leka traditionella lekar där de får använda sin fantasi och en bricka kan användas som en pekplatta. I Mukulax ingår det i mediefostran att bland annat gå till biblioteket, klippa i dags- och veckotidningar eller besöka teatern.

Läs också