Hoppa till huvudinnehåll

Biobank grundas i Åbo


En ny biobank, som grundas i Åbo, ska hjälpa forskare att utveckla nya mediciner.

Åbo stad har donerat 200 000 euro för en två-årig professur för biobanken, där Olli Carpén, professor i patologi, har valts till den första professorn. Den nya biobanken är ett samarbete mellan sjukvårdsdistrikten i Egentliga Finland, Satakunta och Vasa.

Biobanken är den första av sitt slag i Norden. I biobanken lagras prover, som tas av människor som vårdas för exempelvis cancer. Det kan bland annat handla om blodprover och olika prover från vävnader. De kan sedan användas av forskare, som vill utveckla nya läkemedel. Med hjälp av proverna kan forskarna ta reda på hur sjukdomen beter sig och vilka mediciner som botar sjukdomen.

Det är en lagändring som möjliggör att biobanker nu kan grundas. Verksamheten startar vid årsskiftet, efter att man fått tillstånd av Valvira. De prover som har tagits kommer att lagras i biobanken och användas vid behov, men alla patienter kommer att kontaktas för att få tillåtelse att använda deras prover.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland