Hoppa till huvudinnehåll

Johannes församling trotsar kyrkostyrelsen

Johanneskyrkan i Helsingfors.
Johannes församling i Helsingfors vägrar följa kyrkostyrelsens direktiv när det gäller kollektinsamling. Johanneskyrkan i Helsingfors. Bild: Fred Wilén/YLE byggnader,kyrkor,Johanneskyrkan,mell

Johannes församling kollektvägrar. I våras beslöt församlingsrådet att gå emot kyrkostyrelsens lista på gemensamma kollektinsamlingar. Nu vill domkapitlet ha en förklaring av församlingen.

– Det är en samvetsfråga, vi ansåg att församlingen måste kunna stå bakom de organisationer vi uppbär kollekt för, säger Maria Björnberg-Enckell.

Björnberg-Enckell är medlem i församlingsrådet som ansvarar för församlingens praktiska verksamhet och förvaltning.

Toppstyrt

Församlingarna får själva bestämma om sina kollektmål i knappt hälften av insamlingarna, för den andra hälften slår kyrkostyrelsen fast en gemensam lista som alla församlingar ska följa.

Många församlingar har länge varit missnöjda både med att inte själva få bestämma över sina kollekter och över listan på kollektmål.

En av de organisationerna Johannes församling valde att stryka var den Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland som representerar en mer konservativ riktning inom kyrkan.

– Listan har inte ändrats på en längre tid trots diskussion och klagomål från församlingarna. Många är trötta på att inget händer, kyrkan borde vara mer lyhörd för sina medlemmar, säger Björnberg-Enkell

Olagligt beslut

Kyrkans arbetsordning bestäms i kyrkolagen, och församlingsrådens beslut ska rätta sig efter kyrkostyrelsens direktiv och förordningar.

Kyrkoherden i Johannes församling, Stefan Djupsjöbacka, säger att det i sista hand är kyrkoherden som ska ansvara för de fattade beslutens lagenlighet.

– Med facit på hand kanske jag borde ha sagt ifrån då. Nu får vi bara gå vidare. Domkapitlets spörsmål kom förra veckan, och vi har en månad på oss att svara, säger Djupsjöbacka.

Omtvistad advent

Ett datum återstår ännu av de utbytta, 1.12. Varken Björnberg-Enckell eller Djupsjöbacka vill spekulera i om församlingsrådet då frångår sitt tidigare beslut och återgår till kyrkostyrelsens lista eller inte.

Tidigare har bland annat Kallion Seurakunta i Berghäll i Helsingfors fattat liknande beslut om kollekten, men där vägrade kyrkoherden verkställa beslutet.