Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsstyrelsen ryter till om skärgårdsstöd

Åbolands skärgård
Åbolands skärgård Bild: Yle Åboland åbolands skärgård

Egentliga Finlands förbund är orolig över att vissa skärgårdsområden blir utan EU-stöd. Det är fråga om skärgårdsdelkommuner som inte längre skulle räknas som skärgård, bland annat Angelniemi i Salo och Harvarö i S:t Karins.

Arbets- och näringslivsministeriet föreslår att de här cirka 3000 skärgårdsborna inte längre under EU:s kommande programperiod skulle höra till Finlands stödområde.

Enligt Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse behöver skärgårdsområdena stöd också under EU:s följande programperiod 2014-20, så att man kan nå målsättningarna i den nationella skärgårdslagen. Med stödet tryggar man näringslivets, servicens och företagens möjligheter att verka i skärgården och att både en svensk- och finskspråkig skärgårdskultur består i vårt land. Servicen i skärgårdsförhållanden är dyrare än på fastlandet; avstånden är stora och man kan inte utnyttja stora volymer i serviceproduktionen.

Egentliga Finlands förbund säger i sitt ställningstagande till ministeriet att skärgårds-delkommunernas skärgårdsdelar också i nästa programperiod bör höra till de nationella regionstödens stödområde. Om de inte i sin helhet kan höra hit bör man se till att åtminstone de områden får stöd, där flest skärgårdsinvånare bor.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland