Hoppa till huvudinnehåll

Matti O. Huttunen och Mauri Kunnas prisas för livsverk

Bild: YLE/Jyrki Valkama mauri kunnas

Undervisningsminister Krista Kiuru överräckte statens pris för informationsspridning 2013 tisdagen 24.9. Prisen för livsverk gick till professor, specialläkare i psykiatri Matti O. Huttunen för informationsinsatser inom mentalvårdsarbete och psykiatri samt till författaren, konstnären Mauri Kunnas för informationsinsatser genom barnböcker.

Statens pris för informationsspridning beviljas för förtjänstfullt informationsspridningsarbete inom vetenskap, konst eller teknologi som bidragit till att öka medborgarnas kunskaper och som gett impulser till samhällsdebatt. Priset för livsverk är värt 20 000 euro och övriga 15 000.

- Statens pris för informationsspridning påminner oss om att vetenskap angår alla i det finländska samhället. I dag har vi möjlighet att belöna informationsspridare för deras värdefulla arbete för att sprida information till nya målgrupper, såväl till samhällets mest kompetenta som till små barn, sade undervisningsminister Krista Kiuru vid prisutdelningstillfället.

Sex priser beviljades för exemplarisk informationsspridning:

• Professor Arto Mustajoki för verket Kevyt kosketus venäjän kieleen

• Docent i Finlands och Skandinaviens historia Panu Pulma, filosofie magister Tuula Rekola, filosofie doktor Miika Tervonen, filosofie doktor Risto Blomster, magister i samhällsvetenskaper Sarita Friman-Korpela och docent, filosofie doktor Anna Maria Viljanen för verket Suomen romanien historia

• Historieforskare, filosofie doktor Mirkka Lappalainen för verket Jumalan vihan ruoska. Suuri nälänhätä Suomessa 1695–1697

• Journalist Jaana Kanninen för rapportering om klimatförändringen

• Politices doktor, professor Sixten Korkman för betydande informationsinsatser inom finanspolitik och finansvetenskap

• Fotograf Markku Saiha för verket Luontokuvauksen käsikirja

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar statens pris för informationsspridning på förslag av delegationen för informationsspridning. Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

Prismotiveringar kan man ta del av på Undervisnings- och kulturminsteriets webbplats.

Läs också

Nyligen publicerat - Kultur och nöje