Hoppa till huvudinnehåll

Rouskis inför ny avgift

Bild: Yle /Carmela Johansson avfallspunkten i dalsbruk

Avfallsbolaget Rouskis inför en årlig grundavgift. Avgiften är en fastighetsvis avgift och betalas för alla bostäder som är i bruk och alla fritidsbostäder som är i användbart skick.

Räkningarna skickas först ut till invånare och deltidsboende i Kimitoöns kommun. Följande i tur är Sagu - och Pemarborna och sist Saloborna.

Med grundavgiften täcks till exempel upprätthållandet av återvinningspunkter, avfallsstationernas tjänster, insamlandet av farligt avfall och så vidare.
Grundavgiften för ett småhus är cirka 20 euro, för fritidshus 15 euro och bostadsaktier drygt 17 euro.

Uppgifterna för faktureringen har tagits från kommunernas och befolkningscentralernas fastighetsuppgifter. Upptäcker man fel i uppgifterna ska man vända sig till Rouskis skriftligen.
Uppgifter om felaktigheter tas inte emot per telefon.

Grundavgiften betalas en gång per år.

Läs också