Hoppa till huvudinnehåll

Sixten Korkman får statligt infopris

Professor Sixten Korkman och Yle-redaktören Jaana Kanninen hör till dem som får årets statliga informationspris.

Korkman premierades för att han målmedvetet har strävat efter att göra nationalekonomin och globala ekonomiska fenomen begripliga för den stora allmänheten. Hans senaste bok Talous ja utopia, Ekonomi och utopi är ett gott exempel på det. I boken strävar han efter att göra ekonomisk politik och vetenskap så begriplig att hans barnbarn i gymnasieåldern kan förstå något av den.

Jaana Kanninen får pris för sin omfattande, begripliga och mångsidiga rapportering om klimatförändringen. Kanninen är utrikesredaktör, hon har arbetat vid Yle sedan 1980-talet.

Fotografen Markku Saiha fick pris för sin handbok i naturfotografering, Luontokuvauksen käsikirja. Professor Arto Mustajoki fick pris för sin bok Kevyt kosketus venäjän kieleen, historieforskaren, doktor Mirkka Lappalainen för sitt verk om hungersnöden i Finland på 1600-talet, och docent Panu Pulma, fil.mag. Tuula Rekola, fil.dr. Miika Tervonen, fil.dr. Risto Blomster, magister Sarita Friman-Korpela och fil.dr. Anna Maria Viljanen fick pris för sitt verk om de finländska romernas historia.

Sammanlagt delades sex pris ut, prissumman är 15 000 euro.

Dessutom får professorn och specialläkaren i psykiatri, Matti O. Huttunen pris för sitt livsverk som omfattar kunskap om mentala sjukdomar och vården av dem.

Också författaren Mauri Kunnas får pris för sitt livsverk. I motiveringarna sägs att Kunnas på ett exceptionellt sätt har fört in historien i barnkamrarna och daghemmen. Kunnas har gjort små läsare bekanta med viktiga verk i vår litteratur, som Kalevala och Sju bröder.

Livsverkspriset är på 20 000 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes