Hoppa till huvudinnehåll

Tyskland temaland på Helsingfors Bokmässa

Helsingfors bokmässa 2013
Helsingfors bokmässa 2013 Bild: Helsingfors bokmässa helsingfors bokmässa 2013

Den 13:e upplagan av Helsingfors Bokmässa går av stapeln mellan den 24 och den 27 oktober, och i år har man valt att fokusera alldeles speciellt på Tyskland och tysk litteratur och kultur när man sammanställt programmet.

Anledningen till att man valt just Tyskland till temaland i år är dels att Goetheinstitutet i Finland fyller 50 år i år, dels att Finland i sin tur kommer att vara temaland under den tyska bokmässan i Frankfurt nästa år, berättar Stig-Björn Nyberg som är programchef för bokmässan:

Det digra utbudet under årets upplaga av bokmässan hittar man givetvis på webben.

Bokmässan i Helsingfors är utan tvekan årets största litterära evenemang också på svenska i vårt land. I år uppträder 220 författare, redaktörer, forskare, illustratörer, skådespelare, kulturarbetare, journalister och andra experter i 117 svenska programpunkter på Edith Södergran- och Tottiscenen. Antalet medverkande i programmen är rekordhögt.

Några plock ur det finlandssvenska programmet:

Debatt – språk och samhälle

I år finns det speciellt mycket debatt i mässprogrammet. Samtal förs om varför Finlands svenska historia väcker så starka känslor, om rättvis handel, Ryssland och feminism, om livet i förort och fattigdom, om religionens roll i samhället, kroppsfixering och vampyrism, om arbetsmarknaden och ungas möjligheter att få anställning, och om små cirklar och jäv. Dessutom finns flera diskussioner om det svenska språket, dialekter, språkutveckling, ortnamn och språkvård.

Att blicka tillbaka – biografi och självbiografi

Biografier om författarna Anna Bondestam och Alma Söderhjelm, som också var professor i historia, har sin plats i programmet, likaså Fabergékonstnären Alma Pihl och fotografen och mångsysslaren i nöjesbranschen, K. E. Ståhlberg. Jörn Donners Mammuten är en självklarhet på mässan, men också Robert Åsbackas självbiografiska bok om kampkonst och litteratur och Merete Mazzarellas handbok i att skriva självbiografiskt.

Ett lyft för fiktionen

Årets starka prosautgivning lyfts speciellt fram på mässan, med författare som Philip Teir, Erik Wahlström, Zinaida Lindén, Tomas Jansson, Kjell Westö, Johanna Holmström, Sanna Tahvanainen, Henrik Jansson, Malin Kivelä, Agneta Ara och Anders Larsson.

Gäster från Sverige

Svenska författare med rötter i Finland gästar mässan. Susanna Alakoski och Eija Hetekivi Olsson utkommer på finska men uppträder också på svenska. Herman Lindqvist samtalar om det svenska i Finlands historia. Och Svenska Akademien deltar i år både som utställare och programarrangör. Ledamöterna Tomas Riad, Sture Allén och Bo Ralph möter forskare från Finland och diskuterar det svenska språket i möte med det finska och det finlandssvenska. Forskaren Thomas Ek gästar mässan med sin nya bok om Jarl Hemmer.

Poesi nonstop

Det rika poesiåret uppmärksammas i form av både samtal och uppläsning om och ur böcker av Martin Enckell, Elsa Boström, Ralf Andtbacka, Bosse Hellsten, Henrika Ringbom, Bo Carpelan, Gösta Ågren och Peter Sandelin.

De finlandssvenska arrangemangen, avdelningen och programmen vid Helsingfors bokmässa produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med förlagen och de övriga medverkande organisationerna.

Nämnas kan att temaland under Helsingfors Bokmässa nästa år, dvs. år 2014, kommer att vara Italien.