Hoppa till huvudinnehåll

IPCC:s nya klimatrapport: Ännu säkrare att människan är boven

Haiti drabbas hårt av stormar. Bild: EPA/ORLANDO BARRIA isaac

FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC möts den här veckan i Stockholm för att presentera slutsatser om klimatförändring och nya klimatscenarier. Med på mötet finns forskare och politiker från 100 länder.

Vad är IPCC?

  • IPCC, förkortning av Intergovernmental Panel on Climate Change. Samarbetsorganisation inom FN kring klimatfrågor.
  • Etablerat 1988 på initiativ från FN:s generalförsamling.
  • Första rapporten kom ut år 1998. Efter det har IPCC gett ut fyra rapporter. Rapporten år 2013 är den femte.
  • Rapporten år 2013 består egentligen av 4 delrapporter.
  • IPCC samlar forskare från olika vetenskapsfält för att sammanställa forskning kring klimat och människans påverkan på det globala klimatet.
  • IPCC-rapporterna används som underlag när man förhandlar om klimatfrågor på nationell och internationell nivå och kommer överens om mål för minskning av drivhusgasutsläpp.
  • År 2007 tilldelades IPCC Nobels fredspris för organisationens insatser att skapa och sprida kunskap om klimatförändringen och för att bidra till arbete som motverkar den. Priset delades med Al Gore.
Årets rapport är den mest omfattande internationella klimatrapporten hittills. Enligt förhandsuppgifter från IPCC kommer rapporten att ge ny data om bland annat regionala effekter av en klimatförändring, om höjning av havsytan och om extrema väderförhållanden i framtiden. Forskningsmetoderna har utvecklats sedan den förra IPCC-rapporten presenterades år 2007:

- Den här gången kommer vi att kunna presentera modeller med större precision och vara säkrare på de slutsatser som vi drar om effekterna av en klimatförändring, säger Lars Westermarck, chef för enheten för luft och klimat vid Naturvårdsverket i Sverige.

Varför har uppvärmningen planat ut?

Globala temperaturavvikelser från 1880 till och med 2010. Noll är medeltemperaturen från åren 1951-1980.
Globala temperaturavvikelser från 1880 till och med 2010. Noll är medeltemperaturen från åren 1951-1980. Globala temperaturavvikelser från 1880 till och med 2010. Noll är medeltemperaturen från åren 1951-1980. Bild: YLE temperaturförändring

En av de svåra frågor som IPCC-panelen kommer att få svara på är varför temperaturökningen har stannat upp under de senaste 15 åren. Medeltemperaturen har inte ökat märkbart efter år 1997.

- Ja, det blir en svår uppgift att förklara det här på ett tydligt sätt. Klimatet varierar från år till år, men också från årtionde till årtionde. Temperaturökningen kan stanna upp för tio år och sedan få fart igen, säger Lars Westermarck.

Den mest vedertagna förklaringen till varför medeltemperaturen inte har stigit som beräknat är att havet har svalt en stor del av värmen. Havstemperaturerna stiger även på stora djup. Att solens energi varierar och att vulkanutbrott temporärt kan kyla ner klimatet har också lagts fram som eventuella förklaringar.

Enligt förhandsuppgifter har tidigare uppgifter om hur känslig atmosfären är för högre halter av koldioxid reviderats en aning i den nya rapporten.

Rapporten kommer ändå att påvisa att medeltemperaturen kan öka med upp till 4,8 grader fram till år 2100.

Säkrare än tidigare att utsläpp påverkar klimat

Utsläpp från en skorsten
Utsläpp av växthusgaser som koldioxid och metan värmer upp klimatet, tror de flesta klimatforskare. Utsläpp från en skorsten Bild: YLE växthusgas

De flesta klimatforskare anser att det är växthusgaser från mänskliga aktiviteter som orsakat merparten av den temperaturökning som skett under perioden sedan industrialiseringen inleddes.

Den nya rapporten visar tydligare än tidigare att människan förorsakar global uppvärmning.

I sin förra rapport uppskattade IPCC att människan påverkar klimatet med 90 procents sannolikhet. Nu anser forskarna att människan med 95 procents sannolikhet står bakom klimatförändringen. Människan släpper ut betydande mängder koldioxid i atmosfären, bland annat genom förbränning av kol, olja och gas. Också avskogning ökar andelen koldioxid i atmosfären.

När andelen av koldioxid ökar i atmosfären blir det varmare, eftersom koldioxid hindrar värme från att stråla ut från jordens atmosfär.

Extremt väder ökar, havsytan stiger

översvämning på gatorna i bangladesh
Bangladesh drabbas ofta av svåra översvämningar. I framtiden kan översvämningarna bli värre och odlingsjorden kan förstöras av salt från havsvatten. översvämning på gatorna i bangladesh Bild: PA/ABIR ABDULLAH sukrbad
Torka i Somalia
Torka i Somalia. Torka i Somalia Bild: EPA somalia

I en delrapport från i fjol varnade IPCC:s klimatforskare att extrema väderfenomen som skyfall och stormar, och värmeböljor och torka kommer att öka i framtiden. Det är de fattiga länderna som drabbas värst. Där har man till exempel inte förutsättningar att skydda sig för stormar eller att anpassa jordbruket till torka. I sitt arbete satsar IPCC på att få med klimatforskare från u-länder:

- Det är en ambition att få balans mellan de olika regionerna. Majoriteten av klimatforskarna finns i Europa och USA. En viktigt uppgift för IPCC är att få med experter och forskning från Afrika, Asien och Latinamerika. De är de fattiga delarna av världen som drabbas hårdast av klimatförändringen och det är där man också har de sämsta resurserna för forskning och anpassning, säger Lars Westermarck från Naturvårdsverket i Sverige.

I ett förhandsutkast till den nya IPCC-rapporten presenteras uträkningar som visar att havsytan kommer att stiga mer än vad som förutspåddes i den förra rapporten år 2007. Under 1900-talet steg havsytan med 19 centimeter. Enligt utkastet väntas havsytan stiga ytterligare 26-81 centimeter under detta århundrade.

Kritik mot IPCC

IPCC:s arbete har väckt kritik. I den förra stora IPCC- rapporten år 2007 ingick forskning som visade att glaciärer på Himalaya smälter fort. Forskningen var baserad på bluff och på bristande källkontroll.

En liten andel av klimatforskarna är klimatskeptiker som ifrågasätter människans inverkan på klimatet.
Undersökningar i USA och Europa visar att mellan 2 och 3 procent av klimatforskarna är klimatskeptiker.

Det finns också forskare som tror på att människan påverkar klimatet, men som anser att konsensus rimmar illa med klimatforskning. IPCC:s stora rapporter skrivs utgående från att forskare och politiker i viss mån ska nå samförstånd. Då kan de klassiska värderingarna inom vetenskap som objektivitet och oberoende bli lidande, anser de här forskarna.

Här hittar du IPCC:s officiella sida
Här kan du läsa om klimatinfo från Finska staten

Läs också:
Förbedelser för klimatförändringen i all tysthet
Läs också: Klimatet får läsarna att fatta pennan