Hoppa till huvudinnehåll

Jätteprojekt på gång i Istanbul

Första Bosporenbron. Nu byggs den tredje
Bosporenbron. Nu byggs en tredje bro. Första Bosporenbron. Nu byggs den tredje Bild: EPA/KERIM OKTEN bosporenbron

Den turkiska regeringen har stampat igång ett flertal infrastrukturprojekt som kommer att stå klara före år 2020. De är järnvägstunneln under Bosporen, en tredje bro över Bosporen, är jätteflygplats norr om Istanbul och det största projektet av alla, en kanal för godstransporter mellan Svarta havet och Marmarasjön.

Tunneln under Bosporen börjar vara klar, men det är oklart när den tas i bruk. Först måste tunneln testas under en längre tid innan tågtrafiken som förenar den europeiska och den asiatiska delen av Turkiet kommer igång.

Tredje bron över Bosporen

Den första bron över Bosporen stod klar för snart 40 år sedan. Den andra bron, som har fått namn efter Fatih Sultan Mehmet (Mehmet erövraren, han som intog Konstantinopel år 1453) öppnades för trafik 1988. Nu byggs den tredje bron. Den byggs långt bort i norr, där Bosporen övergår i Svarta havet.

Mehmet Erövraren-bron
Andra Bosporenbron Mehmet Erövraren-bron Bild: EPA PHOTO/KERIM OKTEN andra bosporenbron

Trafiken är kaotisk i Istanbul med sina 14 miljoner invånare. Staden växer dessutom hela tiden och likaså antalet fordon. Trafiken står ofta på de båda broarna. Nu tror myndigheterna att man kan bygga bort bilköerna med en tredje bro. Forskare och miljöaktivister är kritiska till den nya bron.

Många av kritikerna menar att den nya bron kommer att få staden att växa ännu snabbare och snart står man inför dilemmat att det kommer att behövas en fjärde eller femte bro. Ökad trafik leder till ökade föroreningar. Skogarna i norr kommer att skövlas då nya anslutningsvägar ska byggas, befarar kritikerna.

Ornitologer oroar sig för hur tredje bron kommer att påverka flyttfåglarna. Bosporens norra del är en av de livligaste rutterna för flyttfåglar och enligt ornitologer kommer ljusen från bron att påverka fåglarnas navigering. Det igen kan leda till att stora fåglar kan krocka med bilar, med risk för seriekrockar på bron.

fåglar, måsar, Istanbul, Bosporen
Måsar över Bosporen fåglar, måsar, Istanbul, Bosporen Bild: EPA/TOLGA BOZOGLU måsar ovanför bosporen

Och så det där med brons namn. Premiärminister Erdoğan har döpt tredje bron till Yavus Sultan Selim efter den osmanska sultanen Selim I. Aleviterna i Turkiet rasar över namnvalet och de har vädjat till presidenten att namnet borde bytas. Orsaken är att Selim ”den grymme” lät slakta 40000 aleviter. Alevismen är utbredd i Turkiet och nånting mellan en fjärdedel och en tredjedel av turkarna är aleviter.

En jätteflygplats byggs

Istanbul har idag två flygplatser, Atatürk på den europeiska sidan och Sabiha Gökçen på den asiatiska sidan av staden. Flygtrafiken till och från Istanbul har ökat enormt nu på 2000-talet och kapaciteten räcker inte till om trafiken ökar ytterligare. Erdoğans lösning är enkel: vi bygger en ny internationell flygplats.

Planen är att den tredje flygplatsen byggs långt uppe i norra Istanbul där det nu finns enorma skogar. Det blir ett jätteprojekt med landningsbanor, byggnader och vägar som ska byggas. Turkiska transportministeriet har beräknat att 2,5 miljoner träd kommer att fällas. Här har demonstranterna i Geziparken nånting att bita i.

Kapaciteten räcker inte vid Atatürkflygplatsen i Istanbul
Atatürkflygplatsens kapacitet räcker inte Kapaciteten räcker inte vid Atatürkflygplatsen i Istanbul Bild: EPA/TOLGA BOZOGLU atatürkflygplatsen

Flygplatsen kommer att bli en de största i världen med en kapacitet på 150 miljoner passagerare per år. Meningen är att den ska stå färdig 2019.

Kanal Istanbul

Det mest vidlyftiga av Erdoğans projekt är en kanal som ska byggas mellan Svarta havet och Marmarasjön. I Turkiet betraktar många projektet helt enkelt som galet. Tanken är att få bort oljetransporterna och godstrafiken från Bosporen.

Omkring 50000 fartyg kör genom Bosporen varje år. Av dem klassas närmare 20 procent som farliga på grund av lasten. En olycka i Bosporen kunde bli den största miljökatastrofen någonsin. Därför ska lasttrafiken flyttas till kanalen.

Kanalen blir omkring 45 km lång, 150 meter bred och 25 meter djup. Den blir därmed större än Panamakanalen. Både stadsplanerare och marinbiologer är oroade för vilka konsekvenserna blir om kanalen byggs.

Enligt premiärminister Erdoğan kommer nya miljonstäder att byggas på båda sidor om kanalen. I praktiken kommer Storistanbul att växa och närmar sig inom en eller ett par decennier 20 miljoner invånare.

Marinbiologer oroar sig för de ekologiska konsekvenserna av kanalen. Hur påverkas till exempel saltbalansen i Svara havet och i Marmarasjön? Hur påverkas fiskbestånden? Hur påverkas grundvattenreserverna som finns norr om Istanbul?

Belgradskogen i Istanbul
Belgradskogen är grundvattenområde Belgradskogen i Istanbul Bild: EPA/TOLGA BOZOGLU belgradskogen

Byggnadsarbetena väntas ta 6-7 år, med själva grävandet, byggandet av vägar och broar. Om kanalen byggs kommer den europeiska delen av Istanbul att bli en ö.

Med den tredje bron, den tredje flygplatsen och kanalen mellan Marmarasjön och Svarta havet kommer Erdoğan att få sitt namn i historieböckerna. Men ingen vet om hans namn nämns främst i böcker över ekologiska katastrofer i historien.

Läs också