Hoppa till huvudinnehåll

Hur länge ska en läkare få utöva sitt yrke?

Bild: Yle hälsogranskning

Finland, Sverige och Albanien är de enda länderna i Europa där läkarna behåller läkarlicensen livet ut. I andra länder måste läkarna bevisa sitt kunnande med 5-7 års mellanrum.

Trycket på att säkerställa att läkarna behåller sin yrkeskompetens växer också i Finland till följd av att EU:s bestämmelser om yrkesskicklighet håller på att förnyas, säger docent Kristiina Patja som är verksamhetsledare vid föreningen Pro Medico som grundats av tre finländska läkarorganisationer.

EU-bestämmelserna leder enligt Patja till att Finland inom de närmaste åren måste ge en rapport till EU-kommissionen där man redogör för hur läkarnas yrkesskicklighet upprätthålls i Finland.

Motstånd mot licens på viss tid

De finländska myndigheterna har motsatt sig att läkarlicensen ska vara tidsbunden, ett system som enligt Patja skulle kunna bli dyrt. Också läkarorganisationerna har varit kritiska till tidsbundna licenser. Patja bedömer ändå att det finns en ökad beredskap bland läkarna att diskutera den här frågan.

Pro Medicos verksamhetsledare motsätter sig test av det slaget som används i andra länder och där läkarna utfrågas om diverse detaljer. Hon lyfter i stället fram den kanadensiska modellen där man dokumenterar i vilken mån läkarna deltar i fortbildning och utvecklar sin yrkesskicklighet. En läkare som inte uppfyller kraven anmäls till myndigheterna som utreder vad bristen på dokumenterad fortbildning beror på, berättar Patja.

Pro Medico har grundats för att främja läkarnas yrkesmässiga utveckling och föreningen upprätthåller webbplatsen taitoni.fi där läkarna kan föra bok över hur de har uppdaterat sina kunskaper och färdigheter. Om de här uppgifterna i framtiden används till att bedöma läkarnas yrkesskicklighet, borde det göras i samarbete mellan läkarorganisationerna och social- och hälsovårdsmyndigheterna, anser Patja.

Fler läkare än förr

Det finns numera 26 000 läkare i Finland, vilket är betydligt fler än tidigare. När de stora årskullarna går i pension kommer många av dem att fortsätta som privatläkare. Enligt Patja finns det säkert ett behov av att diskutera vem som avgör när en läkare ska få fortsätta att utöva sitt yrke.

Läkare som anmäls för bristande kompetens har enligt Patja oftast personliga problem till exempel med alkoholen. Andelen över 60 år gamla läkare som anmäls är dubbelt så hög som motsvarande andel inom hela läkarkåren.

Originaltext av Kaija Kervinen / Yle Savo

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes