Hoppa till huvudinnehåll

Oroande massdöd bland älgar

Sjukdomar bland fåglar, fisk och vilt är ett allt mer uppmärksammat problem i sydöstra Sverige.

Älgjakten närmar sig och det betyder att man i vissa delar av Sverige bävar för nya fynd av sjuka älgar. Deras fortplantningsförmåga har allvarligt försämrats. Det blir allt vanligare med älgar som beter sig konstigt.

Blekingejägarnas ordförande Jan Ingvarsson berättar om en av de många älgarna som han har sett, som har sökt sig till tät bebyggelse för att dö. Den betedde sig konstigt, gick ojämnt, hade håravfall, var utmärglad. Älgen sköts till slut, efter att i många omgångar ha stört trafiken i en rondell invid Ronneby. Ett 40-tal älgar har påträffats döda eller döende under de senaste åren i Blekinge. Många har påträffats kring Johannishus gods.

"Sjukdomstillstånd man inte sett tidigare"

Viltförvaltaren John Källström är oroad, mest för att skogens konung är sjuk och inte kan fortplanta sig, men också för att godsets jaktverksamhet inte lönar sig.

- Jag vill poängtera att det är inte så ovanligt att hitta sjuka och döda älgar. Det händer hela tiden i naturen. Men det här sjukdomstillståndet har man inte sett tidigare. Det vanligaste är att de är förlamade, ligger på sidan, inte kan röra sig. Det är också vanligt med håravfall, diarré och en grå hinna framför ögonen, berättar John Källström

Forskarna har sedan några år utrett älgdöden. Omedelbart efter att djuren har dött tar man blodprov och inälvsprov som sedan analyseras i Stockholm eller i rörliga laboratorier.

Docent Lennart Balk utgår från att massdöden bland älgar inte är naturlig, Bild: Yle / Bengt Östling lennart balk

Tiaminbrist kan ligga bakom

Vad det handlar om när det gäller älgarna är ännu svårt att säga exakt, säger docent Lennart Balk från Stockholms universitet. Men man kan jämföra med andra djursjukdomar som är vanliga i sydöstra Sverige. Eftersom fågelarter och laxstammen i området lider av tiaminbrist ligger det nära till hands att också däggdjur är drabbade av samma brist.

- I fisk och fågel är det ställt bortom allt rimligt tvivel att det är fråga om bristen på vitamin som är orsaken till dödlighet och skadorna på djuren, enligt docent Lennart Balk.

Enligt Balk kan man utgå från att det handlar om mänsklig påverkan, dödligheten är inte naturlig. Reproduktionen har också tagit skada.
- Det handlar definitivt om att vi stör naturen på ett sätt så att bristen syns i våra ekosystem, säger Lennart Balk.

Men han vill inte uttala sig om vilken mänsklig påverkan det är som stör. Det kan vara utsläpp av något ämne i naturen, men forskningen har inte kommit tillräckligt långt i frågan.

Tiaminbrist kan ha tre orsaker; att vitaminet saknas i djurens föda, att utsöndringen har ökat i kroppen, eller att djuren har förlorat förmågan att ta upp vitaminerna, säger docent Lennart Balk.

"Hårresande och sorgligt"

Le Carlsson som fungerar som besiktningsman och rovdjursspårare för länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, har funnit många döda fåglar under de senaste åren. Många betvivlar hans historier, trots att de är väldokumenterade.

Ibland har han fått gå genom drivor av döda fåglar på vissa fågelskär. Han är övertygad om att det är någonting med mänsklig girighet som orsakar massdöden bland djur.

- Vi håller på att förändra ekosystemet på ett sådant sätt att det bryter ihop. Det är hårresande och sorgligt att det tillåts ske, säger Le Carlsson som är besviken över att befolkningen inte riktigt vill tro på massdöden bland djur.

Bengt Östling