Hoppa till huvudinnehåll

Brister i Finavias svenska information

Finavia borde ha mer information på webben på svenska, anser Tammenmaa Bild: Yle finavia

Den statligt ägda flygplatsoperatören Finavia borde ha mer information också på svenska på sina webbsidor, anser Corinna Tammenmaa som är språkrättsråd på justitieministeriet. Enligt språklagen ska statliga affärsverk och bolag betjäna både på finska och svenska.

-Finavias nätsidor saknar helt snabbåtkomlig information på svenska. Sidupplägget är sådant att man förutsätter att besökarna ska kunna finska eller engelska. Så ska det inte vara. Det strider entydigt mot språklagen, säger Corinna Tammenmaa.

Corinna Tammenmaas uppgift som språkrättsråd är att se till att de språkliga rättigheterna förverkligas.

På ingångssidan till Finavias hemsida kan man välja finska eller engelska som språk. Den svenskspråkiga informationen ligger gömd.
Man måste gå in via länken till flygplatser i Mariehamn, Jakostad-Karleby eller Vasa för att komma hitta passagerarinformation på svenska.

På Helsingfors-Vanda flygplats webbplats finns ingen information på svenska. Man kan välja mellan finska, engelska, ryska, japanska och kinesiska, men inte svenska.

På Finavia svarar man att språken valdes utgående från vilka språk som pratas mest av passagerarna. Mikko Saariaho, informationschef vid Finavia påpekar att den nya hemsidan lanserades för bara fyra veckor sedan. Han lovar att informationen på svenska ska bli bättre:

-Vi utvecklar webbplatsens innehåll utgående från kundrespons. Det är klart att vi ska se till att språklagens villkor uppfylls när vi utvecklar innehållet, säger Saariaho

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes