Hoppa till huvudinnehåll

Esbo ska råda bot på Mattlidens utrymmesbrist

Räcker pengarna till för de nya eleverna i Esbo svenska skolor? Bild: Yle förstaklassare

Nu ska staden ta itu med Mattlidens utrymmesbrist. Nämnden Svenska rum gav grönt ljus till byggande av tillfälliga paviljonger invid skolan. Paviljongerna är ändå en tillfällig lösning säger SFP:s Kurt Torsell som är ordförande för nämnden.

- På lång sikt är det meningen att vi ska få en helhetsplan för hela området men att nu i första hand avhjälpa den här akuta situationen, säger Torsell.

Byråkratin sätter ändå käppar i hjulen för att beredningen ska ske smidigt. Först behövs en behovsutredning först sedan kan man börja fundera på att bygga.

- Från beslut till färdiga paviljonger så pratar man om nio månader. Men sen är där också med byggnadslovssituationen att där saknas en detaljplan på området, men vi har nu skjutit startskottet och nu får vi låta då byråkratins kvarnar mala och hoppas att det är under kontroll i höst, förklarar Torsell.

Mera elever men inga pengar

Esbo stad stor inför stora sparkrav och det här påverkar också skolverksamheten på svenskt håll. Från årsbudgeten på 60 miljoner euro är det så kallade anpassningskravet 1 miljon euro.

Samtidigt som det ska sparas växer antalet elever i de svenska skolorna. Totalt sett kommer Esbo att få 500 nya elever inom den grundläggande utbildningen. Den svenska sidan står för ungefär 20 % av den här ökningen, alltså 100 elever.

Det blir svårt att klara av en så stor ökning med nollbudget eller ens ett litet påslag i budgeten säger Kurt Forsell.

Svenska dagvården kan vara hotad

Nämnden diskuterade också en ny modell för upphandlingen av dagvård. Den så kallade franska modellen innebär att staden nu ska sätta ett tak för hur mycket de är beredda att betala för dagvårdstjänsterna.

- Vår oro är ju den att marknaden av dagvårdsproducenter på svenska sidan inte är alls jämförbar med det som finns på finska sidan och så är det ju alltid den här språkaspekten. Det vill säga att vi är väldigt måna om att man kan språket och har en sådan personal som behärskar språket. Det är inte alltid så självklart. Det kommer man ju inte heller åt via konkurrensutsättningskriterierna utan man får bara lita på att om de (den som erbjuder tjänsten) säger att de har svensk dagvård så har dom, säger Torsell.