Hoppa till huvudinnehåll

Bensow vill samarbeta om barnhem

Stftelsen Bensows barnhem stängdes i fjol Bild: Grankulla stad bensow

Styrelseordförande Iselin Krogerus-Therman från Stiftelsen Bensows barnhem säger att stiftelsen vill idka samarbete med andra aktörer som bedriver barnhemsverksamhet, men kan inte fortsätta i egen regi.

Den uppmärksammade Stiftelsen Bensows barnhem lämnade på måndagen in sin framtidsplan till Patent- och registerstyrelsen. Den ursprungliga deadlinen löpte ut i juni, men myndigheterna gav stiftelsen tilläggstid till september att slutföra rapporten. Beslutet att stänga Bensows barnhem i Grankulla i fjol fick myndigheterna att kräva en utredning. I stiftelsens stadga står att stiftelsen ska upprätthålla barnhemsverksamhet.

- Styrelseordförande för Stiftelsen Bensows barnhem Iselin Krogerus-Therman: Hur ska stiftelsens stadgar uppfyllas i framtiden?

- Vi har nog helt utgått från att vi ska kunna fortsätta med våra stadgeenliga planer. Vi har jobbat hårt för vår verksamhetsplan som vi lämnar in till Patent- och registerstyrelsen för kommentarer. Det var nog alldeles rätt beslut att stänga det egna barnhemmet. Vi skulle inte ha kunnat fortsätta under dessa omständigheter varken med tanke på personalläget eller med samarbetet med kommunen.

- Så hur ska ni fortsätta?

-Nå, vi ska fortsätta samarbete i ett större nätverk.

- Hur kommer samarbetet konkret att se ut?

- Vi kan fortsätta barnhemsverksamhet men inte ensamma. Och vi kan understöda alla sådana planer som riktar sig till ändamål som står i våra stadgar.

- Vet man redan vem Bensows stiftelse kommer att samarbeta med?

-Detaljerna vill jag inte kommentera i det här skedet. Vi måste låta våra samarbetsparter i lugn och ro ta ställning till det här, säger stiftelsen styrelseordförande Iselin Krogerus-Therman.

Hon tillägger att styrelsen har jobbat hårt med de interna frågorna vid Bensows stiftelse för att bli en attraktiv samarbetspart.

- Vi har rett upp allt det vi tyckt varit oklart. Vi hoppas att vi är en bra samarbetspart man vill samarbeta med oss i framtiden.

Verksamhet i moderniserad form

I vintras träffade Yle Nyheter 17-åriga Kim Davidson. Han var ett av de sista barnen som bodde på Bensows barnhem. Efter att ha följt med rapporteringen om Bensows stiftelse sade Davidson i februari att han önskar att barnhemmet öppnas igen.

- Iselin Krogerus-Therman: Kommer Kims önskan att gå i uppfyllelse?

- Jag hoppas det, och det gör det nog om våra planer förverkligas så som vi har gjort dem. Jag hoppas att jag kan träffa Kim och berätta att så här kommer vi att fungera, visserligen i lite moderniserad form eftersom problemen är lite andra nu är när paret Bensow startade barnhemmet.

Polisutreningen pågår fortfarande

I vintras konstaterade Patent- och registerstyrelsen att de som hade makten i stiftelsen Bensows barnhem hade haft arrangemang med sin närmaste krets som strider mot allmän avtalspraxis. Polisen i Västra Nyland inledde en brottsutredningen tidigare i år. Polisen misstänker upp till tio personer inom den tidigare styrelsen för missbruk av förtroendeställning. Skattemyndigheterna håller också på med en egen utredning. Båda utredningarna väntas bli klara ännu i höst.

- Vi har inte hört något och har inte låtit de här utredningarna påverka vårt arbete. Vi har jobbat på och tids nog kommer väl de här rapporterna. Man kunde säkert ha gjort saker och ting bättre men så är det alltid. Saker kan göras på så många olika sätt och framför allt bättre. Det är det vi har jobbat med och nu har vi gjort en klarare struktur för hela organisationen, säger Krogerus-Therman.

Läs också våra tidigare artiklar om Stiftelsen Bensows barnhem:
Barnhemmet som miste barnen
Bensows stiftelse ska förklara sig
Övervakningen av stiftelser haltar