Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsdomstolen stoppar Sarins grus

En marktäkt.
En marktäkt. Bild: YLE / Arja Lento grustäkt

Sarins grus i Rekuby i Bromarv får inte miljötillstånd.

Vasa förvaltningsdomstol har avslagit Sarins grus ansökan om miljötillstånd.

Förvaltningsdomstolen har godkänt besvären och upphävt det överklagade beslutet.

29 personer har bett om ändring, bland dem de närmaste grannarna till Sarins grus.

Frågan om stenkross vid Sarins grus har valsat runt i de kommunala organen i många års tid.

Tillräckliga bullerutredningar saknas

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd beviljade för ett år sen miljölov för Sarins grus. Det här ledde till besvär till Vasa förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolen anser att de närmaste bostadshusen ligger för nära stenkrossen. Enligt lagen måste verksamhet som medför buller ligga på minst 300 meters avstånd från en bostad.

Förvaltningsdomstolen poängterar också att Sarins grus inte har gett tillräckliga bullerutredningar.

Eftersom verksamheten inte uppfyller minimikraven anser domstolen att ansökan om miljötillstånd avslås.

Beslutet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

20.02.2013 Sarins grus, en utdragen granntvist

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland