Hoppa till huvudinnehåll

I skogens tysta gömma

- Ofta handlar olaglig dumpning av avfall om rätt så skrymmande saker som hushållsmaskiner och möbler, säger miljöinspektör Ari Sirkka vid Sibbo kommun.
Man lossar sitt lass vid en mera skyddad och isolerad plats där man får arbeta ostörd med att tömma släpvagnen från sitt innehåll.

Det som förvånar Ari Sirkka, är att man väljer att lämna sin gamla disk-eller tvättmaskin vid en skogsväg istället för att föra den direkt till avstjälpningsplatsen där den ju förr eller senare ändå hamnar. Hushållsapparater får man ju lämna helt utan kostnad vid Mömossens avstjälpningsplats i Sibbo. Sirkka funderar om det kanske helt enkelt handlar om lättja.

Vid sidan om hushållsmaskiner lämnar man också rätt mycket möbler vid skogsvägar och på öde områden. Utslitna sängar och soffor är typiska möblemang, säger Sirkka. I sådana fall är det markägarens sak att få dem fraktade dit de egentligen borde ha fraktats genast. Det innebär kostnader för markägaren.

För två veckor sedan hade någon lämpat av ett rött soffmöblemang och en tvättmaskin på parkeringsområdet invid Klockarbacken i Storkärr i Sibbo.
-Vi tog hand om frakten till Mömossen, säger Sirkka, och betalade också det som deponeringen av soffmöblemanget kostade.

Sirkka säger att man också dumpar mindre föremål. Då bemödar man sig inte ens med att köra in på någon skogsväg, utan lämnar helt enkelt de svarta avfallssäckarna vid vägkanten. En landsväg som kanske används flitigare än andra för det här ändamålet är landsvägen mellan Sibbo och Borgnäs, säger Sirkka.

-Vi försöker i varje enskilt fall hitta någonting bland avfallet som skulle avslöja vem det är som varit framme. Sällan hittar vi något, säger Sirkka, men ibland har vi kommit förövarna på spåren genom att de lämnat något papper kvar med namn eller adressuppgifter som gjort att vi kommit de skyldiga på spåren.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland