Hoppa till huvudinnehåll

Christoffer Gröhn: Aningslöst av Samlingspartiet

Den näststörsta finansiären i fjol för Samlingspartiets Helsingforsdistrikt var byggbolaget Hartela. Samma bolag som under de senaste åren gjort en rad tomtaffärer med Helsingfors stad, där bland annat Samlingspartiets ledamöter deltagit i beslutsfattandet. Trots det ser man inom partiets Helsingforsdistrikt inget problem med förfarandet. Det är aningslöst, skriver Christoffer Gröhn i en kolumn.

Yle Huvudstadsregionen avslöjade i går måndag hur byggbolaget Hartela sedan 2004 stött Samlingspartiets Helsingforsdistrikt med summor på mellan 5 000 och 15 000 euro per år. Och att de samlingspartistiska ledamöterna som varit med och fattat beslut som gynnat samma byggbolag aldrig har jävat sig. Beslut som gynnat bolaget är bland annat tomtreserveringar och tomtaffärer där Helsingfors stad varit inblandat.

Inställningen är ändå anmärkningsvärd och visar på att politikerna inte lärt sig mycket efter de senaste årens valfinansieringsskandaler

De stödsummor byggbolaget betalat distriktet 2012 och 2013 finns öppet redovisade på statens revisionsverks webbplats. Trots det sade distriktets verksamhetsledare Janne Pesonen då jag i går intervjuade honom att alla samlingspartistiska beslutsfattare i Helsingfors knappast vet om att Hartela stöder partidistriktet. Hur det är möjligt är en bra fråga. Det innebär ju att ledamöter kan hänvisa till okunskap om de misstänks för jäv.

Ett annat symptom på samma aningslöshet visade fullmäktigeledamot Jarmo Nieminen i går på Twitter då han kommenterade nyheten om Hartelas stöd i stil med ”Vad då för Hartela? Jag har aldrig hört talas om hela bolaget”. Nieminen är också ordförande för nämnden för allmänna arbeten som är en del av byggnadskontoret, där de byggherrar som är aktiva i Helsingfors torde vara bekanta. Nieminens tweet har senare raderats. Kanske han ansåg den vara olämplig.

Olämplig eller ej, inställningen är ändå anmärkningsvärd och visar på att politikerna inte lärt sig mycket efter de senaste årens valfinansieringsskandaler. I samband med rättegången kring Ilkka Kanerva (Saml) som misstänks ha tagit emot mutor underströk åklagaren att det viktiga är hur det ser ut, inte om pengarna betalats ut med tanke på att påverka det politiska beslutsfattandet.

Också i det här fallet är det centrala hur det ser ut. Att Hartela så gott som årligen betalar ut stöd på tiotusentals euro till det mäktigaste partidistriktet i Helsingfors och samtidigt erhåller tomter och gör tomtaffärer med staden ser inte bra ut ur en utomståendes synvinkel. Sedan kan både Hartela och partiet dementera allt prat om att pengarna är ämnade att påverka beslutsfattandet hur mycket som helst. Det är nämligen inte det viktiga.

Och att de samlingspartister jag intervjuade som svar på frågan hur det ser ut svarade i stil med ”det är bra att näringslivet är aktivt och stöder oss”, vittnar också om en aningslöshet och arrogans som politiker inte borde ha råd med.