Hoppa till huvudinnehåll

Hattula är Borgås bakgård

Ödehus och bråten.
Vid väggen ligger det ena och det andra. Ödehus och bråten. Bild: Yle/Carmela Walder ödestugor,hattula

Hattula i Borgå är fullt med bråte och skräp, allt från bilvrak till soffor. Området har blivit Borgås bakgård säger stadens miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä.

Miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä anser att området borde städas upp. Såsom det är idag så är det lätt att dumpa mera skräp i Hattula då där redan finns allt möjligt tänkbart.

För många aktörer

Det är Borgå stad som äger området, både marken och de nergångna lagerbyggnaderna. Lokalitetscentralen hyr ut en del av området medan gatuavdelningen och andra aktörer inom staden har hyrt ut andra områden. Det att olika aktörer från staden har hyrt ut olika områden leder till att ingen har allmän överblick klagar Lokalitetscentralens chef Börje Boström.

Börje Boström medger att det redan i flera år har talats om att området borde snyggas upp. Problemet är att ingen har allmän överblick över vem som hyr vilka utrymmen på området.

Hyresgästen i strulet

Den man som hyr Hattula träs forna fastighet av Lokalitetscentralen säger att han inte lyckas hållas skräparna borta. I hyresavtalet står det att han inte får förvara saker på gården säger han. Allt är någon annans skräp.

Hyresgästen började i somras fotografera varenda bil som han ser att rör sig på området för att lättare få fast skräpare och inbrottstjuvar, men problemen fortsätter.

Byggnaderna borde rivas

Lokalitetscentralens chef Börje Boström skulle helst vilja riva byggnaderna på området och hugga ner skogen för att snygga till området i väntan på att det bebyggs.

Borgå hade för några år sedan en arkitekttävling för Hattulaområdet, men sen dess har ingenting hänt. Borgå stad har prioriterat bland annat Skaftkärr före Hattula.

Det är ytterst osäkert om något byggbolag i dagens ekonomiska situation skulle vara intresserat av att bygga i Hattula. Läget är utmärkt men marken är problematisk. Det är lerjord och marken på det forna sågområdet är förorenad.

Miljövårdschefen har reagerat

Det att Yle Östnyland lyfte upp nedskräpningen på Hattulaområdet fick Borgås miljövårdschef Jukka Palmgren att reagera. På Borgå stads ledningsgrupps nästa möte lyfter miljövårdschefen upp behovet av att städa i Hattula.

Läs också