Hoppa till huvudinnehåll

Kommunerna ska kunna spara en miljard

Bild: YLE / Hanna Othman sibbo kommungård

Ministerierna har gett Finansministeriet sina förslag på var kommunerna kan gallra i sina uppgifter. Regeringen slår sedan fast vad som gallras.

Kommunerna slipper bestämma var postlådorna ska stå. I stället ska posten eller postföretaget sköta det. Men den lättnaden är kort för kommunen, för om invånaren är missnöjd med var postlådan placeras ska han överklaga hos kommunens byggnadsinspektion.

Kommunerna ska inte heller längre behöva anvisa utrymmen för folkräkning, den lagstiftningen är föråldrad och bör skivas om.

Social och hälsovårdsministeriet skriver att det inte hjälper att ta bort enskilda skyldigheter, bland de 535 lagstadgade som kommunerna har, utan menar att mycket av den kommunala servicen kan organiseras smidigare och effektivare.

Större kommuner ger också enligt ministeriet möjlighet att organisera arbetet effektivare. I nyckelställning är att kommunerna modigt gör om strukturerna.

Bland förslagen finns att kommunerna inte längre behöver arkivera patientuppgifter i pappersform. De slipper skriva ut läkarutlåtande för krigsveteraner och granska privata läkarstationer.

Staten eller domstolarna tar över utredandet av faderskap och bestämmer underhållsbidraget för barn. Staten betalar hemvårdsstödet. Kemikalieövervakningen flyttas över på Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Miljöministeriet litar också på datorer, då bygglov och miljölov sköts elektroniskt sparar det, fastän kostnaderna i början blir högre. Miljöministeriet poängterar att mycket av det miljöministeriet ålägger kommunerna är avgiftsbelagt och allt mer av det kommer att kosta.

Undervisningsministeriet föreslår 4 000 färre elever vid yrkeskolor, så många har redan en utbildning.

Först när det finns 10 elever som kräver undervisning i annan religion än den evangelisk-lutherska och ortodoxa behöver kommunen ordna den, nu krävs det 3 elever.
Yrkeshögskolorna ska bli aktiebolag, den processen är ren på gång. Ministeriet föreslår också att landskapsbiblioteken i samband med kommunreformen blir betydligt färre än de nuvarande 18.

Många bäckar små alltså, tanken är att spara en miljard euro.

Läs också