Hoppa till huvudinnehåll

Bottenviken i sämre skick

Vy över Bottenhavets nationalpark.
Vy över Bottenhavets nationalpark. Bild: YLE/Strömsö Strömsö,nationalparker,Bottenhavet,Bottenhavets nationalpark,Stora Enskär,skärdgård

Vattnet på de norra delarna av Bottenviken och vid åmynningarna i Bottniska viken har försämrats. Det största problemet är övergödning.

I Finland står jordbruket för mer än hälften av den näringsbelastning som leder till övergödning av vattendragen. Fosforbelastningen härstammar i hög grad från glesbygden.

Lokalt påverkas vattendragen också av bland annat pälsnäringen. Också den sura jordmånens i Österbotten påverkar vattendragen.

Vattnen i Finland överlag friska

En ny bedömning av de finländska vattendragen visar att 85 procent av sjöarnas areal och 65 procent av åarnas och älvarna har god eller hög status. Tre fjärdedelar av kustvattnens areal är däremot i sämre skick. Inom hela EU-området är målet att uppnå god status i ytvattnen senast 2015.

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Vilt och fiskeriforskningsinstitutet har tillsammans kartlagt de finländska vattendragens status.

Läs också