Hoppa till huvudinnehåll

Skärgårdshavet i oroväckande dåligt skick

Skärgårdshavets Nationalpark.
Skärgårdshavets Nationalpark. Bild: Yle/ Nora Engström konungsskär

En ny bedömning av de finländska vattendragens skick visar att många sjöar, älvar och åar mår bra men att hela tre fjärdedelar av kustvattnens areal är i dåligt skick.

Det största problemet är övergödning.

I synnerhet Skärgårdshavet och Finska vikens tillstånd är oroväckande.

Sammanlagt 14 närings-, trafik- och miljöcentraler har samlat in data om vattnens status.

I Finland står jordbruket för mer än hälften av den näringsbelastning som leder till övergödning av vattendragen. När det gäller kväve är samhällena den största förorenaren. Fosforbelastningen härstammar i hög grad från glesbygden.

Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö kommer i morgon, torsdag, att godkänna landsspecifika mål för Östersjöstaterna för en minskning av näringsbelastningen.
Enligt miljöminister Ville Niinistö måste framför allt miljöstödet till jordbruket ses över för att målen ska kunna uppnås.

Läs också