Hoppa till huvudinnehåll

Vad händer när kommunen ärver?

spargris gjord av glas
spargris gjord av glas Bild: Yle /Jennifer Granqvist spargris

Vad händer med arvet om en person inte har anhöriga? Finns det inget testamente går egendomen till staten, som ger en del till kommunerna för att användas för social- och hälsovård eller kulturverksamhet. Av kommunerna i huvudstadsregionen har Vanda och Helsingfors valt att satsa all den egendom de ärver av privatpersoner på socialsektorn, medan Esbo också finansierat sin stadsorkester.

Finländare blir allt förmögnare, och det syns i mängden egendom som tillkommer stat och kommun ur dödsbon som saknar arvingar. En stadig ökning på nationell nivå från 4, 7 miljoner för tio år sedan, 11,1 miljoner år 2008 och ifjol 13, 2 miljoner syns inte tydligt i de enskilda städernas kassakistor. Vanda stad har nyligen sett över de medel som tillkommit staden ur dödsbon utan arvingar eller testamente, och beslutit att också i fortsättningen satsa på social- och hälsovård. År 2008 ärvde Vanda egendom för över en halv miljon, men de tre senaste åren ingenting.

- Det varierar stort hurdana summor som kommunen ärver så det går inte att göra upp en budget utgående från att det ska komma arv. Med tanke på vår budget som helhet är det inte stora pengar, fastän det för den enhet som får pengar kan vara en betydande summa., säger ekonomi- och förvaltningsdirektör Ari Toiva för social- och hälsovårdsväsendet på Vanda stad.

Från hälsovård till kultur

Vanda har använt pengarna till bland annat barnskydd, missbrukarvård, och förebyggande arbete för mental hälsa bland barn, unga och åldringar. Det är inte alltid fråga om pengar - egendomen kan vara en bostad.

- Det beror på situationen om staden säljer bostaden och använder pengarna, eller använder som bostad, säger ekonomi- och förvaltningsdirektör Ari Toiva på Vanda stad.

Helsingfors har också liksom Vanda satsat på att använda all egendom som kommer ur dödsbon utan arvingar inom social- och hälsovårdssektorn, men i Esbo har stadsorkestern Tapiola sinfonietta fått 20 86 euro som arv år 2010, och för två år sedan användes ärvda medel för grundundervisning i konst.

Egendom ur ett dödsbo som saknar arvingar eller testamente blir hos staten om det finns något särskilt skäl för det, det kan vara fråga om en fastighet som kan användas naturskyddsområde eller ett betydande konstverk som ska till ett museum. Också om det finns en stor förmögenhet blir en del hos staten. Närstående personer som inte är arvingar enligt lagen kan ansöka om en andel av arvet.

Resten går till kommunen som måste meddela i sin ansökan vad medlen ska användas till. De kan gå till social- och hälsovård eller till kulturverksamhet.

Helena von Alftan

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen