Hoppa till huvudinnehåll

Lantbrukare dömdes för djurskyddsbrott

Klubba på bord.
Klubba på bord. Bild: Yle Lagstiftande makt,jurister,lagstiftning,lagar (alster),domstolar,ting (domstolar),domare,domar,domstolsväsen

En djuruppfödare i Åboland har dömts till böter för djurskyddsbrott.

Flera djurskyddsinspektioner gjordes på gården mellan åren 2010 och 2012.

Veterinären märkte att det inte fanns tillräckligt med dricksplatser för nötkreaturen och därför var en del djur mycket törstiga. En stor del av djuren var också smutsiga, då det inte fanns tillräckligt med torra liggplatser för dem.

Det här märktes också på ett slakteri, som tog emot en del av djuren i början av år 2013.

Enligt åtalet hade djuruppfödaren åtskilliga gånger uppmanats att åtgärda problemen, utan resultat. Lantbrukaren dömdes till 50 dagsböter i Egentliga Finlands tingsrätt.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland