Hoppa till huvudinnehåll

Utsläpp i Östersjön ska skäras ned betydligt

Östersjöområdets miljöministrar har enats om betydande nedskärningar av kväve- och fosforutsläppen vid sitt möte i Köpenhamn på torsdagen.

Fram till år 2021 ska utsläppen av kväve och fosfor i Östersjön begränsas rejält.

Finlands miljöminister Ville Niinistö (De Gröna) uppger att Finlands mål är att halvera sina utsläpp till år 2021. I framtiden skulle utsläppen av kväve minska med 2 500 ton och utsläppen av fosfor med 300 ton om året. Nedskärningarna riktas i första hand mot lantbruket, men de förutsätter också bland annat att vattenreningsverken görs effektivare.

Enligt Niinistö är det ett tufft mål, men för Finlands del blir det lättare att nå, eftersom Finland i sin kvot får räkna med nedskärningarna av utsläppen i Skärgårdshavet och Bottenhavet. I praktiken betyder det därför att utsläppen i Finska viken ska minskas med en tredjedel från nuvarande nivå.

Ryssland förhalade

Ryssland förhalade torsdagens förhandlingar, eftersom landet inte ville ha en skrivning om tidtabellen för nedskärningarna inom sjöfarten på Östersjön. Målet är att kväveutsläppen från fartygen ska fås ned med 7000 ton under de kommande 30 åren.

Men Ryssland vill ännu vänta på den internationella maritima organisationen IMO:s syn på utsläppfrågan. Finland är också inne på samma linje. Beslut av IMO väntas våren nästa år.

Fartygstrafiken orsakar betydande kväveutsläpp i Östersjön. Niinistö uppger att alla länder kring Östersjön är ense om att utsläppen från fartygstrafiken måste skäras ned, men om tidtabellen råder det delade meningar. Tidigast kunde nedskärningarna träda i kraft redan 2016, men Ryssland vill flytta fram dem till början av 2020-talet.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes