Hoppa till huvudinnehåll

Staten vill inte kännas vid läckande oljecisterner

Rostiga oljecisterner i Jakobstad vid Väg-och Vattens gamla depå
De här rostiga och läckande oljecisternerna grävdes upp vid depåområdet Rostiga oljecisterner i Jakobstad vid Väg-och Vattens gamla depå Bild: YLE/ Kjell Vikman Jakobstad,oljecisterner,oljeläckade

Tre rostiga, läckande oljecisterner kom i dagen vid vägarbeten vid staden Jakobstads nya depå för tekniska arbeten i Staffansnäs. Området har fungerat som depåområde ända sedan 1940-talet för statens vägarbeten tills staden Jakobstad köpte området.

Här låg de de nedgrävda oljecisternerna Bild: YLE/ Kjell Vikman oljeläckade
Nu måste området saneras. Arbetet beräknas kosta 50 000 euro, men staten har inget intresse att betala räkningen för saneringen.

Jakobstad bygger ut depåområdet för tekniska verkets behov

Saneringen av vägverkets gamla fastigheter har inletts på området och det var i samband med byggandet av en ny väg som skall förena depåområdet med omfartsvägen som oljecisternerna kom i dagen. Vägarbetet stoppades för en månad sedan eftersom marken måste saneras innan arbetet kan fortsätta.

Tre oljecisterner fanns i marken med en sammanlagd volym på cirka 20 kubikmeter
- När cisternerna togs upp ur marken och tömdes kunde man se dagen genom rosthålen, det var helt genomrostat säger Anders Blomqvist, tf chef för tekniska verket i Jakobstad.

Oklart hur mycket olja som runnit ut i marken

Det fanns cirka tre kubikmeter oljeblandat vatten i tankerna när de togs upp ur marken men det är oklart hur mycket som runnit ut i marken.
Enligt Anders Blomqvist är markens beskaffenhet sådan att oljan inte borde ha runnit ner alltför djupt i marken men han räknar med att cirka 100 kubikmeter jordmassor måste bytas. Det betyder en en kostnad på ungefär 50 000 euro.

Vem betalar för saneringen?

Staten har haft verksamhet på området ända sedan 1940-talet. Cisternerna är vägverkets gamla cisterner som aldrig grävdes upp när området byggdes ut på 1970 talet och nya oljecisterner byggdes för att förse de tunga vägmaskinerna med bränsle.
- Ingen av berörda statliga myndigheterna har velat ta på sig ansvaret, säger Anders Blomqvist.

NTM centralen är inkopplad på fallet och Anders Blomqvist väntar på ett utlåtande från deras sida. Vägbygget på depåområdet är stoppat för tillfället tills marken är sanerad.

Marken kommer att saneras på stadens bekostnad för att projektet skall kunna fortskrida men Anders Blomqvist fortsätter att leta efter en statlig instans dit räkningen på åtminstone 50 000 euro småningom kan skickas.

Grannarna kände till oljecisterna

Den närmaste grannen till depåområdet som bott länge där visste att det fanns gamla oljecisterner i marken. Han meddelade tekniska verkets personal redan för ett år sedan om cisternerna men när grävarbetena inleddes kom de ändå som en överraskning.