Hoppa till huvudinnehåll

Boendeort påverkar summan i elräkningen

Roger Nylund kan via datorn ha koll på sin elförbrukning Bild: Yle/Patrick Stenbacka elöverföringspris

Storleken på elräkningen beror till viss del på var man bor eftersom elöverföringspriserna varierar. Det är billigare att värma ett småhus med el i Åbo än i Pargas och Kimito.

Elräkningen består av två olika delar. Ena delen är elförbrukning - andra delen elöverföringsavgift.

Konsumenten kan fritt välja till vilket elbolag man betalar sin elförbrukning. Valmöjligheterna är obefintliga när det gäller elöverföring.

I praktiken innebär det att man för ett småhus i Åbo måste betala sin elöverföring till Åbo energi, eftersom bolaget har hand om Åbo. Småhus i Pargas och Kimitoön betalar elöverföring till Fortum. Några andra valmöjligheter finns inte eftersom ett elbolag alltid har lokalt monopol.

- Propagandan för att konkurrensutsätta sina elinköp ställer större förväntningar på konkurrensen än vad som egentligen är möjligt att föverkliga, säger Roger Nylund, ordförande för småhusföreningen Satava pientaloyhdistys i Åbo.

Elbolagens elnätverk värderas enligt komplicerade formler. Nätets driftkostnader bestämmer elöverföringspriset och kunden debiteras enligt mängden överförd el.

Priset på elöverföring måste vara skäligt och elbolagen får inte göra vinst på överföringen. Energimarknadsverket övervakar bolagens prissättning.

Enligt Energimarknadsverket finns det utrymme för Fortum och Naantalin energia att höja priset på elöverföring. På Energimarknadsverket menar man att Åbo energis pris på elöverföring är skäligt men att bolaget inte får höja sitt pris i nuläget.

Läs också