Hoppa till huvudinnehåll

Lovisaborna betalar mera för elöverföring än Borgåborna

Borgå Energis elkunder betalar mindre för elöverföringen än Sydfinska Energis kunder i Sibbo. Allra mest betalar Kymmenedalens Energis kunder för sin elöverföring.

Jämförelse av nätavgifter i Östnyland

Prisskillnaderna i Borgå, Kymmenedalen och Sibbo för ett småhus med elvärme och en förbrukning på 18000 kWh

  • Borgå Energi 5,41 cent
  • Syd-Finska Energi 5,70 cent
  • Kymmenedalens Energi 6,20 cent

Seppo Rämö, verkställande direktör för Kymmenedalens El förklarar skillnaden med att deras elnätverk är större och längre. Det sträcker sig ända till östgränsen.

Nätdirektör Osmo Auvinen vid Syd-Finska Energi säger att överföringspriserna varierar beroende på i vilket investeringsskede ett eldistributionsbolag är. I Sibbo är en fjärdedel av elnätet nedgrävt i jorden. Kunderna drar nytta av goda investeringar, säger Osmo Auvinen.

Magnus Nylander, verkställande direktör för Borgå elnät Ab, ger två orsaker till att bolaget från november måste höja sina nätavgifter. Stamnätbolaget Fingrid har upprepade gånger höjt sina avgifter. Den nya elmarknadslagen ställer högre investeringskrav på eldistributörerna. De måste bland annat satsa på dyra jordkabelgrävningar.

På kartan här under finns överföringspriserna för de olika bolagen på fastlandet. I och med att bolagen fakturerar både månadsavgifter och för den verkliga förbrukningen har priserna räknats ut för tre olika exempelhushåll: en höghuslägenhet, ett småhus som värms med andra metoder än elvärme och ett småhus som värms med elvärme. Med hjälp av flikarna ovanför kartan kan du välja vilket exempelhushåll du vill undersöka. I startskedet visar kartan priserna för småhus med eluppvärmning.

Bolagen har delats in i fyra grupper; de billigaste är gröna, de näst billigaste gula, de näst dyraste orangea och de dyraste röda. Med hjälp av knapparna till vänster kan du zooma in på olika områden.

Priset på elöverföring i de olika områdena

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland