Hoppa till huvudinnehåll

Narkotikabrotten ökar i Raseborg och Hangö

Antalet narkotikabrott i Hangö och Raseborg
Antalet narkotikabrott i Hangö och Raseborg jämförelse mellan januari-augusti 2012 och 2013. Antalet narkotikabrott i Hangö och Raseborg Bild: Yle/Sofia Lindahl hangö

Narkotikabrotten har ökat i Raseborg och Hangö. Det framgår av polisens statistik över brott begångna under de senaste åren inom Västra Nylands polisdistrikt.

Statistiken upptar alla brott och förseelser, som ägt rum åren 2011 och 12 och ger en uppskattning för år 2013. Den visar att det totala antalet brott och förseelser har ökat i Hangö, Raseborg och Ingå och sjunkit i Lojo och Sjundeå.

Egendomsbrott såsom stölder och rån har minskat i alla kommuner, mest i Ingå och Sjundeå där antalet i år i stort sett beräknas vara en tredjedel färre än året innan. Lojo med över 1.100 och Raseborg med över 900 har de högsta faktiska siffrorna.

När det gäller misshandel av olika grad visar statistiken en ökning i Lojo, Sjundeå och Hangö. Det faktiska antalet misshandelsfall i Sjundeå ändå är rätt litet, under tiden januari - augusti elva mot fyra under samma tid året innan.
Sådana fall, som betecknas som grov misshandel är rätt få i alla kommuner.

Besökare bråkar i Hangö

I Hangö är ökningen av misshandelsfall stor. Under tiden januari - augusti i år skedde 67 fall av misshandel, fyra av dem grova. För samma tid ett år tidigare var antalet 55. Polisen uppskattar, att antalet för hela år 2013 kommer att vara nära 110, en ökning med runt 20 från de två senaste åren.
Men det är ändå inte Hangöborna själva som är våldsammare än andra västnylänningar, tror Mats Lagerstam, utan sommarstaden Hangö med många besökare i staden. Det är inte bara regattan och misdommaren som lockar folk till Hangö utan också annat, som skapar något av en karnevalstämning, säger han. Han tror också att det redan i många år har varit så, att en stor del, kanske över hälften av fallen har varit sådana, att en icke-ortsbo har varit inblandad.

Flere fast för narkotikabrott

Narkotikabrotten har ökat klart i Raseborg. Under januari - augusti i år begicks 72 narkotikabrott i Raseborg mot 53 ett år tidigare. I Hangö ökade dessa brott från 19 till 27 under motsvarande tid. Under senaste år har polisen upptäckt många odlingar i hem och ute i det fria.
Några poliser inom Raseborg några aktiva poliser, som känner för narkotikafrågor och då det finns möjlighet håller strikt koll på narkotikaanvändare och -innehavare vilket lett till att statitiken uppvisar ett så gott resultat. Lagerstam tror ändå, att polisen kommer åt bara en liten del av alla brott. Med bättre övervakning skulle statitiken se mycket dystrare ut, tror han.
När det inte finns poliser som övervakar så blir färre fast, antingen det gäller narkotikabrott, trafikbrott och -förseelser eller något annat, säger Lagerstam.

I Lojo var antalet narkotikabrott 134 för båda åren.Sex fall i Lojo betecknas som grova narkotikabrott.

Färre brott i trafiken

Trenden för trafikbrott ser ut att vara nedåtgående i alla kommuner utom Hangö, där antalet stigit en aning. Samma gäller enligt stastistiken antaltet rattfyllerifall . Men i Raseborg har antalet grova fall av rattfylleri blivit flere. Under de åtta första månaderna i år var de 39 mot 31 ett år tidigare.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland