Hoppa till huvudinnehåll

Behövs piskan på ryggen?

Pia & Peter
Pia & Peter Bild: Yle pia abrahamsson

För mig har disciplin alltid betytt att någon försöker begränsa mig och få mig att göra saker på ett sätt som motsvarar hens egna uppfattningar. Lägg upp stickningen så här! Skriv så här! Använd mera musik! Börja med ett citat! Gör som jag säger!
– Ofta har denna någon rätt, kanske på grund av längre erfarenhet, eller bredare kunskap. Men jag blir lätt obstinat och vill göra på mitt eget sätt.

I dag är det väl rätt många som tycker att hierarkier och yttre kontroll verkligen hör till en gången tid. I skolorna försöker man komma bort från katederundervisning och satsar på grupparbeten och elevens egen aktivitet. Försvarsmakten omvärderar sin syn på ledarskap och hittar nya sätt att utbilda rekryterna. Individen skall stå i centrum och ledaren är en coach som hjälper individen att nå sina mål.

Silhuetter av tjänstemän- och kvinnor
Silhuetter av tjänstemän- och kvinnor Bild: sxc.hu tjänstemän (offentligt anställda),chefer,företag,styrelse,ledarskap (verksamhetsledning),könsfördelning,verkställande direktör

- Men hur är det, finns det någonting bra med att någon sätter upp klara regler och tydliga strukturer? Det funderade jag på inför programmet som skulle handla om hierarkier och (yttre) disciplin. Kan det vara så att klara maktstrukturer och en disciplinstyrd omgivning hjälper oss att prestera bättre och vara mera nöjda med oss själva? Åtminstone när vi är små barn eller nybörjare på något?

Enligt brigadkommendör Olavi Jantunen från Nylands brigad är det meningen att disciplinen skall flyttas från chefen till teamet. Under utbildningstiden lär sig gruppen att lita på varandra och ta hand om varandra på ett sätt som skall garantera att teamet fungerar i en krissituation. Om soldaternas disciplin bygger på att de är rädda för repressalier är de inte lika pålitliga som de som har lärt sig lösa situationer tillsammans.

Mjukare metoder

-80-talets drillningar är ett minne blott, och pimsande har vi nolltolerans för inom försvarsmakten, konstaterar Olavi Jantunen som själv ryckte in på 80-talet.
Men han medger nog att det i början av utbildningen behövs en tydligare yttre kontroll innan disciplinen utvecklas till självdisciplin.

Pia & Peter
Christel Berghäll-Högström och Olavi Jantunen Pia & Peter Bild: Pia Abrahamsson / Yle christel berghäll-högström olavi jantunen

Christel Berghäll-Högström som utbildar och coachar ledare inom näringslivet konstaterar att makstrukturerna inom närinslivet är väldigt komplexa i dag. En uppifrån ner riktad kommunikation fungerar inte om man vill vara en effektiv chef. Det gäller ofta att få arbetsteamet att omfatta bolagets strategi och känna att man kan påverka arbetet. Traditionellt feminina egenskaper som intuition och lyhördhet är viktigare äe en stenhård auktoritet, både hos kvinnliga och manliga chefer. Likaså självkännedom och förmåga att kommunicera.

Själv har jag med åren blivit lite mera tolerant och kan nuförtiden, åtminstone ibland, pröva på att göra saker på sådana sätt som andra säger. Ibland blir det faktiskt bättre.
Och jag tycker att det är väldigt viktigt att jag vet vem som bestämmer om mina arbetsuppgifter, eller samhälleliga rättigheter för den delen, och varför de besluter som de gör.

Läs också

Nyligen publicerat - Vega