Hoppa till huvudinnehåll

EU-parlamentet förbjuder mentolcigarretter år 2022

I december 2012 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till nytt tobaksdirektiv, som är tänkt att ersätta det gamla direktivet från 2001. Nu på tisdag antogs direktivet av EU-parlamentet, men med en hel del ändringar.

Enligt parlamentets beslut ska hälsovarningarna på tobakspaketen bli större och täcka minst 65 procent av såväl bak- som framsidan. Det innebär en urvattning av kommissionens förslag, enligt vilket varningstexterna borde täcka 75 procent av paketen.

Vidare ska cigarretter med mentolsmak förbjudas, men förbudet skjuts upp. EU-parlamentet vill ha en övergångstid på åtta år, så förbudet träder i kraft först år 2022. Ministerrådet hade velat se ett förbud redan inom tre år.

Också vad gäller de allt populärare e-cigarretterna ändrades kommissionens förslag på ett par punkter. Parlamentet godkände reklamförbudet för e-cigarretter, likaså att förbjuda försäljningen av e-cigarretter till minderåriga. Men e-cigarretter ska fortfarande gå att köpa i tobaksaffärer och specialbutiker. EU-kommissionen hade i sitt ursprungsförslag velat klassa e-cigarretter som en medicinsk produkt, som bara skulle kunna säljas på apotek.

Parlamentet valde att inte förbjuda de extra smala så kallade slimcigarretterna, och inte heller blev det ett förbud mot tobaksimitationer. Det innebär att lakritspipor ska kunna säljas allt framgent. Och svenskarna ska också i fortsättningen få smaksätta sitt snus.

Miljonprojekt för Philip Morris

Målet med tobaksdirektivet är i främsta rummet att minska tobaksprodukternas attraktionskraft på unga. 70 procent av alla rökare drar sitt första bloss innan de fyller 18.

Enligt hälsokommissionär Toni Borg vill man genom det nya direktivet minska antalet rökare i EU med två procent under de följande fem åren. Varje år avlider nära 700.000 européer av tobaksrelaterade sjukdomar, och vårdkostnaderna beräknas uppgå till mer än 25 miljarder euro.

Den 4 oktober vädjade hälsoministrarna från 16 av EU:s 28 medlemsländer till parlamentet om att snabbt klubba igenom direktivet. Ursprungligen borde omröstningen ha skett redan i september, men den sköts upp på begäran av de konservativa, liberala och euroskeptiska grupperna.

Tobaksindustrin har med kraft gått in för att bromsa direktivet, som enligt dess förmenande i oskälig grad kringskär konsumenternas frihet. En anonym irländsk EU-tjänsteman uppger för nyhetsbyrån Reuters, att lobbandet den här gången varit av helt andra proportioner än normalt.

Enbart tobaksjätten Philip Morris har satsat 1,4 miljoner euro för att övertyga EU-parlamentarikerna att skrota delar av direktivet. Interna dokument från Philip Morris, som Reuters fått tag på, visar att lobbyisterna har hållit över 250 möten med parlamentsledamöter, framför allt ur den konservativa gruppen.

Nu ska tobaksdirektivet godkännas av alla de 28 medlemsländerna. I bästa fall kan det ändå träda i kraft redan nästa år.

THL: Ett beslut i rätt riktning

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ser förbudet mot mentolcigaretter som ett steg närmare ett rökfritt Finland, bedömer

Överläkare Antero Heloma på THL tror att de som röker cigaretter med mentolsmak kommer att röka mindre - eller till och med sluta helt.

Överlag har rökning minskat i Finland under hela 2000-talet, och de nya EU-direktiven väntas hjälpa till ytterligare.

Finland ska vara rökfritt år 2040. Heloma tror att man kommer att nå det målet redan år 2030.