Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg och Hangö vill ha hjälp med att sköta förorenad mark

Hangö och Raseborg vill ha hjälp med sanering och skötsel av förorenade markområden. Bild: Yle rörsanering

Raseborg och Hangö vill gärna ha hjälp med att sköta förorenade markområden i de gamla bruken samt hamn- och industriområden så att områdena kan användas på nya sätt. Det blir ofta dyrt att sanera gamla marker på ett hållbart sätt och den ursprungliga förorenaren kan inte hittas.

Hangö och Raseborg hoppas få hjälp med planeringen, investeringar och miljöriskerna genom att gå med i ett pilotprojekt för så kallade regionstäder som är mitt i en strukturomvandling.
Staten, närmare bestämt Arbets- och näringsministeriet, betalar upp till hälften av koordineringsutgifterna för samarbetet mellan städerna som deltar i projektet.

Salo stad håller i trådarna för regionstadsprojektet.

Hangö vill tillsammans med Lojo också delta i ett projekt för smart grön tillväxt. Kauhajoki stad ansvarar för helheten.
Under ledning av Lojo i Västnyland är målet att bygga upp ett kunskapscentrum för företag inom vattenbranschen, Aqua Vitae (Livets vatten).

Stadsstyrelserna i Hangö och Raseborg tackade ja till båda projekten måndagen den 30e september.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland