Hoppa till huvudinnehåll

Våga reagera på familjevåld

Polisen vill att tröskeln att anmäla familjevåld ska bli lägre Bild: Yle gräl inom familjen

En kampanj mot familjevåld vid Helsingfors stad ska sänka tröskeln att anmäla om familjevåld och uppmuntra Helsingorsbor att reagera på familjevåld i närkretsen.

- Alla helsingforsbor kan fråga sig själva om de känner någon som har problem med familjevåld. Och alla kan fråga sig själva om de skulle kunna föra problemet till tals eller vid behov anmäla om våldet till polisen, säger biträdande stadsdirektören Laura Räty(saml).

I gatubilden syns kampanjen som reklamaffischer. Det finns också material om kampanjen på Helsingfors stads hemsidor.

Kampanjerna mot våld i närrelationer är del av Helsingfors stads säkerhetsplan. I fjol var temat för kampanjen våld bland sällskapande tonåringar och året innan var temat våld och tukt mot små barn.

Verkligheten mer mångfacetterad än våldsstatistik

I år har 500 fall av familjevåld anmälts i Helsingfors. Enligt polisen är det isbergets topp.

I de flesta fall som anmäls till polisen sker våldet i lägre sociala klasser, förövaren är en man och offret är en kvinna. Enligt komissarie Jarmo Heinonen från Helsingforspolisen ger anmälningarna inte rätt bild av verkligheten:

- Bilden av familjevåld är mer mångfacetterad än statistiken låter påskina. Våld i välbärgade familjer, våld mellan unga och våld som riktas mot män kommer sällan till polisens kännedom, säger komissarie Jarmo Heinonen från Helsingforpolisen.

Har myndighetssamarbetet blivit bättre?

Familje- och barnamord har under de senaste åren ökat oron om myndighetssamarbete bland Helsingforsbor.

Bland annat det uppmärksammade fallet med den 8-åriga Eerika som misshandlades och dödades i fjol har lett till utredningar om hur samarbetet myndigheter emellan ska utvecklas:

- En arbetsgrupp bestående av poliser, vårdpersonal, socialarbetare, utbildningspersonal, barndagvård och socialarbetare funderar på hur strukturerna för samarbetet ska utvecklas. Vi ska rapportera om resultaten vid ett senare skede, säger Räty.

Ibland ser myndigheter och stadens personal endast till sitt eget bord, menar Räty. Räty är själv läkare och hon har jobbat inom vården. Hon finner exempel från sitt arbete vid nattjouren:

- Ibland när det var brottom och en patient kom in för att få vård för ett brutet ben, kunde det hända att vårdpersonalen inte fäste tillräckligt uppmärksamet vid blåtiran på ögat, säger Räty.

Räty betonar att alla som jobbar inom vård, skola och utbildning bär ansvar att rapportera om misstankar om familjevåld.