Hoppa till huvudinnehåll

Vilnius - världens lyckligaste stad

Vilnius
Tartu i Estland Vilnius Bild: Vilnius Tourist Information Centre & Convention Bureau. senamiestis

Under sommaren var Vilnius flera gånger världens lyckligaste stad. I skrivande stund är det Bangkok, med Chicago och Rio de Janeiro hack i häl. Av världens olyckligaste städer ligger fyra i Litauen, Delhi bryter in andra från botten.

Källan till den här lyckostatistiken, som uppdateras kontinuerligt, är den litauiska lyckobarometern Happybarometer.com. Det går också att logga in per smarttelefon.

Trots att användarna är få har Vilnius borgmästare blivit riktigt eld och lågor av lyckobarometern. Han har låtit installera digitala jätteskärmar på stadens tre livligaste platser så att alla hela tiden kan kolla hur glada mänskor i deras närmiljö är just i dag. En monitor är också placerad i lobbyn till stadshuset. För att motivera politiker och tjänstemän till att göra sitt bästa, förmodar jag.

Resultaten från lyckobarometern är förstås statistiskt diskutabla, men att ge sitt eget humör ett betyg på en skala från 1 till 10 känns ganska sympatiskt. På samma nivå som ett engagerat Gilla på Facebook.

Och nu ser jag att Prag har stigit till första platsen och Paris fallit ner till tredje från botten, mitt emellan en massa litauiska orter.

Det är den sympatiska delen som borgmästaren Arturas Zuokas vill betona. Så här skriver hans PR-chef Irma i ett e-brev till mig. Fritt översatt från engelskan:

Borgmästaren är glad över att ha infört Lyckobarometern i Vilnius. Den hjälper honom att hålla kontakten med invånarna och ger en möjlighet att se hur stora händelser upplevs av invånarna. Dessutom är det ett nytt sätt att presentera staden för turisterna. De ser inte bara sevärdheter, de får också veta hur Vilniusborna känner sig.

Här tänker jag att det kanske inte är så bra det. Litauen hör till de säkraste topp 5-länderna i Världshälsoorganisationens återkommande internationella självmordsstatistik. Enligt WIN-nätverket, världens största nätverk för opinionsmätningsinstitut, hör litauerna till världens olyckligaste folk när individer tillfrågas om hur lyckliga de känner sig. De är ungefär på samma nivå som palestinierna, egyptierna och rumänerna.

Enligt den litauiska Lyckobarometern är mänskor just nu lyckligast i Edinburgh och olyckligast i Utena, Litauen.

Man kan fråga sig om Vilnius borgmästare är ärligt naiv eller populistiskt oärlig.

Elektronisk medverkan

I Tallinn hittar jag ett seminarium om elektronisk medverkan i den demokratiska processen på kommunal nivå. Med andra ord, hur städer och kommuner kan använda ny datateknik för att få invånarna att engagera sig i beslutsprocessen. Mer seriöst än lyckobarometern, alltså.

Elektronisk direktdemokrati är mycket mera utbredd än vad många i Finland är medvetna om. Över 1000 orter i världen har testat olika former av elektronisk direktdemokrati.

På seminariet deltog experter från Sverige, Island och den estniska staten Tartu.

Tartu provar som bäst en mycket enkel modell. En procent av budgeten har getts till folket. Invånarna har haft möjlighet att lämna in förslag på hur pengarna borde användas. 158 fritt formulerade förslag kom in under den utlovade tiden. Det populäraste temat handlade om att göra det lättare för Tartuborna att njuta av floden som flyter genom staden.

Enligt stadens representant har det inte kommit in ett enda oseriöst förslag. Det är en av de saker e-demokratins experter är ense om, de som tycker om att förstöra debatten på nättidningarna orkar inte komma med egna förslag när de ges chansen.

Just nu håller experter i Tartu, inte politiker, på att gå igenom alla förslag, och efter en snabb genomgång beräknar de att 20 till 30 förslag håller och kan läggas fram som alternativ i en folkomröstning. Den andra saken experterna är ense om är att processen att låta experter rensa bland förslagen är mycket resurskrävande när det gäller tid och pengar.

Det intressanta med utvecklingen av elektronisk direktdemokrati är inte exakt hur den genomförs eller vad man kan rösta om. Det är upp till de olika städerna och kommunerna, landskapen och länderna att avgöra.

Det intressanta är att pendeln har svängt. Det råder ingen tvekan om att den representativa partipolitikens kris de senaste decennierna är bestående.

Enligt forskning som Joachim Åström från Örebros universitet presenterar är Sverige världens mest partistyrda demokrati. Svenskarna har mer än något annat folk accepterat att de röstar på partiapparater som redan har bestämda svar på såväl stora som små frågor.

I Sverige, och säkert också i Finland, förändras politiken. Schweiz och USA, båda med långa traditioner av stark lokal direktdemokrati, är modeller vi rör oss mot.

Förståsigpåarna nämner elektronisk direktdemokrati som ett av de bästa alternativen till den fördomsfulla populism som just nu sprider sig.

För övrigt ska man enligt den litauiska lyckobarometern nu åka till New York om man vill träffa glada mänskor, och absolut inte till Bangkok. I Vilnius ger invånarna just nu sin lycka 6,4 poäng.

Gustaf Antell, Tallinn

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes