Hoppa till huvudinnehåll

Kristinestad kan få gemensamt skolcampus

Gymnasiet i Kristinestad.
Svenska högstadiet och gymnasiet i Kristinestad. Gymnasiet i Kristinestad. Bild: Yle/Ann-Sofie Långvik. högstadiet

Vad ska hända med svenska högstadiet och gymnasiet i Kristinestad? Tekniska direktören Joakim Ingves föreslår att svenska högstadie- och gymnasieeleverna flyttar till finska skolcampuset, den fuktdrabbade svenska högstadieskolan rivs och svenska gymnasiet blir hemvist för stadens tjänstemän som stadshus.

Knutarna består i att svenska högstadiet är i dåligt skick och elevantalet i kommunen sjunker. Kristinestads dåliga ekonomi tillåter inte en grundrenovering av högstadiet. I kväll tar tekniska nämnden beslut i frågan.

Vi har talat med några medlemmar i Kristinestads ungdomsråd för att höra hur de som ungdomar och gymnasieelever tänker om alternativet att flytta ihop med finska skolan.

Isabelle Back, Nicolina Lindahl, Ida Patoranta och Rasmus Back. Bild: Yle/Ann-Sofie Långvik nicolina lindahl

- Det är blandade tankar. Inte skulle det vara så stort problem, finska och svenskarna skulle kunna ha mera samarbete då vi inte är så långt ifrån varandra. Men ändå vill man ju stanna kvar här, då det är så fint ställe, säger Isabelle Back, medlem ungdomsrådet.

- Vi vet ju inte hur det kulle bli där på finska sidan, inte har de visat några ritningar heller, säger Nicolina Lindahl.

I de utlåtanden som svenska och finska utbildningsnämnderna har gett inför kvällens möte i tekniska nämnden är finska nämnden mera positiv till tanken på ett gemensamt skolcampus över språkgränserna. Svenska utbildningsnämnden önskar ännu utreda om delar av högstadiet kan räddas med en renovering.

- De skulle nog också se på det på samma sätt som svenska sidan om det var de finska eleverna som skulle behöva flytta på sig. När ärendet har kommit längre kommer ungdomsrådet att ge ett utlåtande. Vi brukar ge utlåtanden i olika frågor, också stora, säger Rasmus Back som är ungdomsrådets ordförande.

Stora förändringar som kräver eftertanke

Ungdomsrådet har redan tidigare uttryck en positiv inställning till ett ökat samarbete mellan finska och svenska skolorna. Men att mötas i ett gemensamt skolcampus är ett ganska stort steg som tål att funderas på.

- Det är ett ganska stort kliv i början. VI har mera förespråkat att umgås med varandra, till exempel genom att ha gymnastiktimmarna tillsammans i början, säger Rasmus Back.

En av orsakerna att de svenska tvekar och kanske svenska nämnden mer än den finska, kan vara tanken på att det är ett främmande ställe de i så fall kommer till, där de finskspråkiga har ett slags försprång, resonerar de här ungdomarna.

För mig som inte är så bra på finska skulle det vara bra att vara tillsammans med finska. Men jag tror nog ändå att jag skulle umgås med dem som jag kan prata med, säger Isabelle Back.

- Det skulle nog kännas lite som om vi var gäster, då vi inte vet var allting är och ifall det är svårt med samarbete så kan det bli skilda grupper, säger Nicolina Lindahl.

- Jag tror nog också att eleverna kommer att indelas i grupper, för det beror så mycket på hurudana språkkunskaper man har från förr, säger Ida Patoranta.

- De finskspråkiga skulle få ett psykologiskt övertag. Om de svenska försöker ta för sig kan det bli tryckt stämning, tror Rasmus Back.

Läs också