Hoppa till huvudinnehåll

Mobilskugga växande problem i energieffektiva hus

Moderna huskonstruktioner innehåller ofta metall i väggar och fönster. Det leder till hörbarhetsproblem. Bild: SPU lågenergihus

Radiovågor har svårt att tränga in i energieffektiva hus. Det innebär att det i flera nya eller nyrenoverade hus är närapå omöjligt att ringa med mobiltelefon eller att surfa via mobilnätet.

Situationen orsakar problem för många invånare. En av dem är Karl-Erik Lagerström som bor i en ny höghuslägenhet i Esbo sedan i våras. Efter flera försök fick vi tag på honom per telefon.

- Samtalet kan brista när som helst. Fältet är ofta helt på noll och jag har haft bekanta här som har olika operatörer och de har upplevt samma sak.

Lagerström gillar inte alls att han oftast är i mobilskugga i sitt eget hem. Han kan gå miste om viktiga samtal och ha svårt att ringa till bekanta eller till läkaren.

- Rent ut sagt så är det ju lite för jävligt.

Området på Google Streetmap - Lagerström bor på det här området i Esbo.

För tätt byggda hus

Ett hus byggs inför bostadsmässan i Karleby år 2011 (arkivbild). Bild: Yle bostadsmässan i karleby

Problemet finns i en stor andel av de hus som har byggts eller renoverats på sistone. Det beror på att de är byggda så tätt och energieffektivt - till exempel med hjälp av metall i väggarna, fönstren och fönsterkarmarna. Lagerström har hittat på en egen metod för att kunna ringa och ta emot mobilsamtal hemma.

- Nu när jag har kommit underfund med det här så brukar jag ställa mig här i balkongdörren och så öppnar jag dörren och då går det någorlunda bara man håller sig i samma vinkel hela tiden.

Strängare byggnadskrav

Byggbranschen vill inte ta något ansvar för situationen trots att det ju är de som har byggt eller renoverat husen med mobilskugga. Så här kommenterar ombudet Jani Kemppainen på Husbyggnadsindustrin...

- Myndigheternas byggnadskrav har blivit allt strängare under senare år och de dikterar i stor utsträckning hurdana material vi måste använda.

Mobilen behöver inte fungera inomhus

Mobiltelefon
3G-näten behöver inte fungera inomhus. Mobiltelefon Bild: Yle telefon

Inte heller operatörerna har ett ansvar att bygga så att det går att ringa inomhus. Det bekräftar Olli-Pekka Rantala som är kommunikationsråd på Kommunikationsministeriet.

- De nutida näten har byggts på kommersiell basis och de har inga täckningskrav för inomhusbruk. Men i framtida koncessioner kommer man att ha det. Det gäller till exempel nya 4G-nät som man håller på att auktionera ut. De kommer att ha ett täckningskrav på 99 procent av befolkningen - också inomhus.

Däremot finns ett EU-direktiv som ger alla rätt till telefoni i fasta bostäder och fasta arbetsställen. Om det sedan är fast telefoni eller mobiltelefoni spelar ingen roll.

Krävande för operatörerna

Mast för mobilnät
En mobilmast i närheten är ingen garanti för att mobilen fungerar inomhus. Mast för mobilnät Bild: Yle 3g-nät

Men i praktiken har många operatörer försökt bygga starkare mobilnät nära nya eller nyrenoverade hus där invånare har rapporterat om problem med hörbarheten.

Pekka Pussinen, äldre utvecklingschef på Elisa, säger att operatören självmant tar på sig ett ansvar för att erbjuda mobiltjänster av hög kvalitet.

Det är ändå oklart i hur stor utsträckning man bygger ut mobilnätet, och det leder inte alltid till önskat resultat trots kostsamma tilläggssändare.

Tjugo gånger tätare än för tio år sedan

- De energieffektiva byggnaderna i värsta fall kan vara så täta att det är omöjligt att få de trådlösa mobilnätverken att tränga in tillräckligt starkt fastän man skulle ha en mobilmast alldeles i närheten, kommenterar Pussinen.

En granskning som Tammerfors tekniska universitet har utfört stöder det här. Enligt universitetet släpper dagens energieffektiva byggande igenom radiosignalerna hela tjugo gånger sämre än i hus som är byggda eller renoverade för 10 år sedan.

Ingen vill ta ansvar

Men på vems ansvar är det att många finländare inte alls kan ringa i sina egna hem? Ja, operatörerna försöker åtminstone halvhjärtat hjälpa till, men har alltså inget formellt ansvar att erbjuda mobilnät inomhus. Också byggbranschen säger att man inte behöver bygga så att signalerna tränger in.

Problemet verkar ha sitt ursprung i hur myndigheterna har utformat reglerna för mobilnät och husbyggande. Kommunikationsminister Pia Viitanen vill ändå inte kommentera det här utan väljer att tala om framtiden istället.

- Jag tycker det är viktigt att vi utökar samarbetet mellan byggbranschen, operatörer, myndigheter, forskare och andra aktörer – så att alla kan jobba tillsammans för att bättre kunna förebygga problem.

Mobilkontakt är ett måste i dagens samhälle

Kommunikationsråd Olli-Pekka Rantala och kommunikationsminister Pia Viitanen. Bild: Yle/Niklas Fagerström pia viitanen

Viitanen betonar att när det handlar om hemmet och mobiltelefonen så vill nutidens människa att mobiltelefonen och dataförbindelserna fungerar. Därför är det enligt henne mycket viktigt att fästa uppmärksamhet vid det här temat och informera alla – särskilt med tanke på att problemet annars riskerar att fortsätta växa.

Det är relativt lätt och billigt att lösa hörbarhetsproblemet i samband med att man bygger eller renoverar hus; istället för att göra det efteråt. Kommunikationsråd Olli-Pekka Rantala har lett en arbetsgrupp som har funderat på hur det kunde gå till.

- En lösning kan till exempel vara att välja material som är bättre lämpade för sådana här situationer. En annan är att bygga kabelnät och antenner inomhus med vilka man kan få mobiltäckning.

Mått på hur lätt signalerna tränger igenom

Bild: Yle byggare

Arbetsgruppen vill att de som tillverkar husmaterial såsom väggar, fönster och fönsterkarmar börjar testa hur väl radiosignaler tränger igenom dem. Om det sedan anges på produkten så kan husbyggare välja sådana material som släpper igenom mer radiovågor.

Ett problem är ändå att det inte finns energieffektiva fönster som låter mobilsignaler tränga lätt igenom. Det skapar problem särskilt vid renovering av flervåningshus i betong. De här husen har sedan tidigare täta väggar och då de får moderna fönster leder det oftast till mobilskugga.

- Nuläget är skrämmande och framtiden är ännu mer skrämmande. Signalstyrkan riskerar att sjunka för många invånare i hem där mobilen har fungerat perfekt till och med i årtionden, säger Pekka Pussinen på Elisa.

Inomhussändare är en realistisk lösning

Den enda fungerande lösningen i många flervåningshus kommer att bli att man bygger en mobilmast på hustaket och sedan drar kablar från den till en eller flera inomhussändare. Det löser i vissa fall problemet med den mobila hörbarheten inomhus.

Men enligt tekniska test så räcker signalstyrkan inte alltid till och sändarna riskerar också att störa mobilmaster som finns i närheten.

Lagerström hoppas på en lösning

Esbobon Karl-Erik Lagerström önskar att det nya flervåningshus han bor i skulle få inomhussändare snart så att han kunde sluta ringa från balkongen.

- Det skulle vara jäkligt fint nog om det skulle finnas nån möjlighet till det. Nu när det blir vinter och blir kallt så inte vill man riktigt stå ute på balkongen om det är 10-15 minusgrader och blåsigt.

Lagerströms operatör Elisa har ändå inte meddelat när eller om man förstärker signalstyrkan där han bor. Det ser ut att bli en kall vinter för hans del.

Läs också