Hoppa till huvudinnehåll

”Öppenhet skadar Europeiska centralbanken”

euro
Nationalekonomer vill inte ha transparent ECB euro Bild: EPA/Boris Roessler euro,valutakurser

Chefen för Europeiska centralbanken Mario Draghi har talat för att ECB kunde publicera protokoll från ECB-rådets möten i snabb takt och inte längre vänta i 30 år. Många håller med, men inte alla.

Hans Gersbach och Volker Hahn, professorer vid Centret för ekonomisk forskning i Zürich hävdar att en publicering av diskussioner och omröstning i ECB-rådet kunde vara direkt skadlig. Enligt forskarna finns det tre institutionella faktorer som talar mot öppenhet.

Risk för påtryckningar

För det första är de flesta medlemmar i ECB-rådet chefdirektörer i nationella centralbanker som utses av regering eller parlament. För det andra kan de nationella centralbankernas chefer (till skillnad från styrelsen) utses för flera perioder. För det tredje finns intressekonflikter mellan vissa medlemmar i den monetära unionen.

Gersbach & Hahn menar att de nationella centralbankscheferna tänker mera på sina länders (och egna) intressen än ECB:s intressen ifall det kommer fram hur de har argumenterat och röstat om räntepolitiken.

Omvänt skyddar hemliga protokoll de nationella centralbankscheferna från påtryckningar som kan komma från de egna regeringarna eller från intressegrupper. Därför kan centralbankscheferna koncentrera sig på vad som är bäst för den monetära unionen.

Nya risker i sikte

Problemen kommer att öka i framtiden, menar Gersbach & Hahn då eurosystemet förändras. När euron infördes fanns 11 nationella centralbankschefer i ECB-rådet. Nästa år då Litauen kommer med är antalet 18.

När euron infördes strävade ECB alltid till enhetliga beslut. Numera, hävdar Gersbach & Hahn, är det allt vanligare att man röstar. Därtill har ECB fått nya uppgifter som berör bankövervakningen. Det kan skapa massiva intressekonflikter.

Trots att Gersbach & Hahn i princip är för större öppenhet just på grund av de nya uppgifterna inom bankövervakningen är de inte färdiga att gå så långt att ECB lägger alla kort på bordet.

Läs också: ECB borde ta modell av Riksbanken

Läs också