Hoppa till huvudinnehåll

Rapport: Tonårsflickor drabbas hårdast av katastrofer

En flicka sitter och vilar sig på en vattendunk av plast invid en brunn.
Plan lät bygga den här vattenpumpen i byn Ligogo i Mozambique. En flicka sitter och vilar sig på en vattendunk av plast invid en brunn. Bild: Plan mozambique

Tonårsflickor har sämre möjligheter än andra att klara sig i katastrofer. Trots det här så riktas det inte så mycket resurser till att skydda de här flickorna och till att stöda deras utbildning. Det visar en internationell rapport utförd av barnrättsorganisationen Plan.

Barnrättsorganisationen Plan - som arbetar för att stärka barns rättigheter och bekämpa fattigdom i Sydamerika, Afrika och Asien - påpekar att flickor är mer utsatta för våld och sexuellt utnyttjande än pojkar. Övergrepp efterföljs i många fall av graviditet och äktenskap och det bryter flickornas möjligheter till utbildning - ofta för evigt.

Fortfarande är det 65 miljoner flickor som inte får gå i skola. Av dem bor nästan hälften i områden med stor risk för konflikter. Naturkatastrofer har också avbrutit skolgången för miljoner barn.

De här katastroferna medför fattigdom för familjer och flera kvinnor och tonåriga flickor har inget annat val än att sälja sin kropp för att kunna överleva.

Enligt rapporten så är risken att dö i naturkatastrofer också 14 gånger större för kvinnor och barn än för män. I katastrofer finns det sällan tillgång till professionell hjälp vid förlossning vilket leder till hög dödlighet bland tonårsmammor och deras spädbarn.

Exempelvis efter jordbävningen på Haiti för tre år sedan så var antalet graviditeter tre gånger större i hjälpläger jämfört med annanstans i landet.

Plan efterlyser nu mer riktade åtgärder för att skydda flickor i extrema omständigheter. Och enligt organisationen borde man också lyssna på flickors egna önskemål, tankar och visioner - både i hjälparbetet och i det förebyggande arbetet inför katastrofer.

På fredag firas FN:s internationella flickdag. Dagen fäster global uppmärksamhet vid flickors ställning och rättigheter. Det behövs eftersom flickor fortfarande utsätts för diskriminering överallt i världen på grund av ålder och kön. Flickdagen firas i år för andra gången.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes