Hoppa till huvudinnehåll

Helsingforspolitiker: Fullmäktigemotionerna är för dåliga

Helsingforsfullmäktige.
Flera politiker i Helsingforsfullmäktige anser att de motioner deras kolleger gör håller för låg kvalitet. Helsingforsfullmäktige. Bild: YLE/Christoffer Gröhn helsingfors stadsfullmäktige

Nivån på de motioner som behandlas i Helsingforsfullmäktige är för låg. Den bedömningen gör flera fullmäktigeledamöter. Ett sätt att höja nivån är att kräva att antalet underskrifter höjs för att motionen alls ska behandlas i fullmäktige.

- Jag har tagit det som min uppgift som stadsstyrelseledamot att läsa igenom alla motioner och kan bara konstatera att kvaliteten ofta är låg. Därför leder en motion sällan till någonting, säger Hannu Oskala (Gröna).

Enligt honom skulle kvaliteten öka om antalet underskrifter ökar. Ett förslag om att en motion måste ha mellan 10 och 15 underskrifter för att nå fullmäktige diskuteras just nu. Motioner med färre underskrifter än så skulle i så fall bara behandlas i stadsstyrelsen. Lasse Männistö (Saml) och Silvia Modig (VF) utarbetar nu hur de nya motionsreglerna ska se ut.

Vad är en motion?

 • En motion är ett sätt för en enskild fullmäktigeledamot att driva en fråga. Det kan i princip vara fråga om vad som helst.
 • Namninsamlingen för en motion görs ofta på ett fullmäktigemöte då alla ledamöter är på plats. Den som gjort en motion ses då gå omkring i salen och samla underskrifter.
 • Efter att motionen har lämnats in börjar tjänstemannaberedningen och därefter behandlas den i nämnder, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.
 • Dessutom kan en ledamot göra en budgetmotion med ett önskemål om högre anslag för något ändamål i nästa års budget. En budgetmotion behandlas av den nämnd som saken berör och samtliga budgetmotioner behandlas i fullmäktige samtidigt som budgeten för nästa år.
 • - Vi tycker båda att det nuvarande systemet inte är bra . Det måste vara rätt för var och en att göra en motion, men alla behöver inte behandlas i fullmäktige. Vissa kan bara behandlas i stadsstyrelsen, säger Modig.

  Motion om att inte göra motioner

  Modig anser också att arbetsmängden bakom en motion borde öka.

  - Du måste ha jobbat så mycket för saken att du har ringt till några nämnder och några ledande tjänstemän. Parkbänkar och gatulyktor kan skötas med ett telefonsamtal. Små saker kan man få framåt bara genom att tala med tjänstemän och om det inte leder någon vart kan man göra en motion, säger Modig.

  Borde det göras en motion där det föreslås att antalet underskrifter borde vara fler än en?
  - Det kan man göra men det är ju lite paradoxalt att göra en motion om att inte göra så många motioner. Lasse Männistö och Jaana Pelkonens första motion var en motion om att inte göra så många motioner och då skrattade jag. Men nu har jag insett att det inte fungerar och att motionsreglerna måste förnyas.

  Stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki (Saml) säger att Helsingforsfullmäktige nu bör ta modell efter Esbo och Vanda.

  - I Esbo och Vanda behandlas inte alla motioner i fullmäktige. De motioner som inte har 10-15 underskrifter behandlas bara i stadsstyrelsen. Jag har pratat med beslutsfattare i Esbo och Vanda där man ändrat modellen enligt samma princip och de som varit med innan förändringen har sett den som välkommen, säger Rauhamäki.

  "Beredningen borde konkurrensutsättas"

  Den som gjort flest motioner i år är fullmäktigesuppleanten Belle Selene Xia (Sannf). Hon har efter gårdagens möte gjort 23 motioner. Hon gjorde två stycken i går. Av dem är det flera som inte har en enda annan underskrift än hennes egen. Enligt henne betyder inte många underskrifter att motionen är välunderbyggd.

  - Motionens kvalitet beror på innehållet. Min motion om att öka kvaliteten på kurserna i finskspråkiga arbis har lett till att kurserna blivit bättre medan motioner med 70 underskrifter inte behöver leda någon vart. Dessutom brukar fullmäktigeledamöterna skriva under en motion som gjorts av en kompis och inte för att innehållet är bra. Principen verkar vara att skriver jag under din motion i dag skriver du under min i morgon, säger Xia.

  Hon förklarar också varför flera av hennes motioner bara har hennes egen underskrift.

  - Jag vill inte gå omkring i salen och samla underskrifter för mina motioner medan mötet pågår. Då vill jag koncentrera mig på mötet, säger hon.

  Kostnaden för behandlingen av en motion ligger på omkring 5 000 euro. Enligt Helsingin Sanomat kostade de motioner som fullmäktigeledamöterna i fjol gjorde staden omkring en miljon euro.

  Xia anser att kostnaden kan fås ner genom att konkurrensutsätta beredningen. Hon gjorde på mötet i går en motion med det innehållet.

  - Beredningen borde konkurrensutsättas för att göra den kostnadseffektivare. Dessutom behövs det ibland att någon annan bereder. Jag har gjort en motion om att riva upp stadens anställningsskydd på fem år och det kan ju inte beredas av tjänstemännen. Då uppstår en intressekonflikt, säger hon.

  Läs också