Hoppa till huvudinnehåll

Lärarförbund om knivhuggning: Farligt att information inte når skolor

Bild: Str / Lehtikuva knivdrama

Polisens utredning i går visar att den 16-årige pojken som har erkänt knivhuggningarna i skolan Oulunseudun ammattiopistos Myllytulli-enhet redan tidigare hade riktat ett mordhot mot den skola han då gick i. Det rapporteras nu att informationen om mordhotet inte hade gått vidare till skolorna.

Dan Johansson, orförande vid Finlands Svenska lärarförbund är oroad över den skrala informationsgången:

Bild: Yle/Bubi Asplund finlandssvenska lärarförbundets ordförande,Raseborg

- Vi går mot en verkligt farlig utveckling i vårt samhälle. Också vid skolskjutningen i Kauhajoki blev gärningsmannen förhörd av polisen innan han utförde dådet. Vi har också haft andra liknande fall som visar att myndigheternas information inte fungerar. Man ålägger lärare att till exempel göra barnskyddsanmälningar, men om lärarna inte kan lita på att informationsgången fungerar från myndigheternas sida är vi verkligt illa ute, säger Dan Johansson.

Polisen fick nys om hotet mot pojkens tidigare skola via ett nättips, förhörde pojken och gav information till barnskyddsmyndigheterna. Polisen utredde inte fallet vidare eftersom pojken sade att han inte hade menat allvar med hotet.

Polisen och barnskyddsmyndigheterna lät också bli att meddela om hotet till gruppen för säkerhetsledning vid Uleåborgs stad. Gruppen har tillsatts i Uleåborg efter skolskjutningar i Finland för att säkra elevers trygga skolgång.

Polisen ska utreda informationsgången.

Enligt Uleåborgspolisens riktas ett tiotal hot mot skolor i Uleåborg per år.

Ska eleverer relegeras, eller skolor låsas?

Tidningen Turun Sanomat skriver i dag att det är ovanligt att hot mot skolan leder till relegering från skolan. Lagen som möjliggör relegering från läroanstalter av säkerhetsskäl trädde i kraft för ett och ett halvt år sedan. I praktiken har lagen hittills tillämpats i några enstaka fall säger regeringsråd Piritta Väinöla från undervisnings- och kulturministeriet för Turun Sanomat.

Ordfördanden för Finlands svenska lärarförbund Dan Johansson säger att relegering i vissa fall kan vara befogad:

- Det kan vid vissa tillfällen vara på sin plats att relegera en elev. Då ska ändå skolan och barnskyddsmyndigheterna helst beredas möjlighet att se till att eleven kan följa med i undervisningen hemifrån, betonar Dan Johansson.

Undervisningsminister Krista Kiuru säger att knivhuggningen i Uleåborg är ännu ett bevis på hur viktigt det är att man satsar på studerandes säkerhet vid läroanstalter och skolor. Dan Johansson anser att det kan vara skäl att skärpa säkerheten vis skolorna i viss mån:

- Det är viktigt att få informationen att löpa fort från klassrum till klassrum i skolan. Lärarna ska också få utbildning i hur de ska handla vid en farustituation. Det kan ibland vara skäl att låsa dörrarna till skolor när undervisningen pågår, men att till exempel ha övervakningskameror eller vakter överallt är ingen lösning. Skolan ska vara en öppen del av samhället, säger Dan Johansson.

Läs också:
Gärningsmannen hade redan tidigare hotat att döda