Hoppa till huvudinnehåll

Svenskspråkiga svårt att få rättshjälp

Lilian Grönlund på Vasa rättsjhälpsbyrå.
Lilian Grönlund på Vasa rättshjälpsbyrå. Lilian Grönlund på Vasa rättsjhälpsbyrå. Bild: Alexandra Moliis rättshjälpsbyrå

När rättshjälpsbyråerna i Österbottens slogs ihop vid årsskiftet har det lett till att svenskspråkiga i Österbotten har svårare att få rättshjälp.

En kvinna som vi har talat med berättar om att eftersom äktenskapsförordet för några år sedan är skrivet vid Jakobstads rättshjälpsbyrå kan hon idag inte få hjälp i vårdnadstvisten om barnen eftersom alla rättshjälpsbyråer nu är jäviga.

Bild: YLE/Luzilla Backa rättshjälp

Lilian Grönlund, advokat och offentligt rättsbiträde på Vasa rättshjälpsbyrå, berättar att rättshjälpsbyrån varje vecka är tvungen att avvisa en kund på grund av jäv.

- Varje vecka är det kunder som ringer hit som drabbas av det här systemet, säger Grönlund.

En statlig advokatbyrå

Före sammanslagningen hörde Vasa och Jakobstad inte till samma rättshjälpsbyrå och kunde då ta emot kunder från varandras områden. Nu hör alla kontoren från Karleby i norr till Närpes i söder till samma byrå och det betyder att alla kontor är jäviga om någon av parterna i ett fall redan har fått hjälp från rättshjälpsbyrån.

- Rättshjälpsbyrån är "en statlig advokatbyrå". Vi ger samma service som advokatbyråer och sköter om privata kunders ärenden som till exempel brottsmål och civilärenden. Kort sagt, allt som man kan sätta en paragraf framför och som har med privatpersoner att göra, säger Grönlund,

Enligt Grönlund visste man att jävsproblematiken skulle uppstå efter sammanslagningen.

- På tingsrätterna har de också märkt av det. Men staten har ändå räknat med att det är en mindre kostnad att de privata byråerna tar hand om en del kunder.

Om man ser på hela landet är det enligt Grönlund ett marginellt problem.

- På individnivå så drabbas man. Kunderna slussas från ett ställe till ett annat och kan inte få den hjälp som de tror att de ska kunna få från en statlig rättshjälpsbyrå, säger Grönlund.

Få privata advokatbyråer

Den som inte längre kan få hjälp från rättshjälpsbyrån kan vända sig till en privat advokat. De med inkomster över en viss gräns får inte hela arvodet betalt och måste också betala moms på advokatarvodet.

Eftersom arvodet för rättshjälp är 100 euro i timmen, jämför med mellan 150 och 200 euro för vanliga fall, är det en del advokatbyråer som inte tar sig an rättshjälpsfallen. Vill man dessutom tala svenska med sin advokat finns det inte så många privata advokater att välja mellan.

- De lokala advokatbyråerna som vi kan hänvisa till går nog att räkna på ena handens fingrar, säger Grönlund.

Vasa- och Seinäjokikontoren hör fortfarande inte till samma rättshjälpsbyrå och personal från Vasa och Seinäjoki kan ta hand om finskspråkiga kunder från varandras områden.

I Jyväskylä har ett försök med videokonferens inletts och enligt Grönlund kan det systemet också komma till Vasa om några år.

- Då kan man få tala med någon från tillexempel rättshjälpsbyrån i Borgå och få hjälp den vägen av någon som inte är jävig, säger Grönlund.