Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg minskar personalstyrkan utan uppsägningar

Raseborgs flagga
Färre människor ska stå för den service staden erbjuder i nästa år. Raseborgs flagga Bild: Yle/Christopher Marins flagga
Under det här året och nästa år sparar Raseborg 61,5 årsverken - men ingen kommer att sägas upp. Flest årsverken försvinner från äldrevården; specifikt närvårdarna i samband med att anstaltplatser dras in.

Från grundtryggheten försvinner sammanlagt 33,9 årsverken.

Äldreomsorgens anstaltplatser ska krympa med 28 nästa år. Det betyder att 21 närvårdare inte mer ska jobba på Mjölbolstas avdelning 2A och bäddavdelningen. Exempelvis 2A har varit en avdelning med 25 platser där klienter befunnit sig i väntan på en mer permanent plats. Den ska nu ta emot endast 12 personer. På bäddavdelningen minskar platserna från 50 till 40.

De äldre vårdas hemma längre

Köerna för att få en permanent vårdplats blir längre på grund av personalminskningen. Staden satsar istället mer på hemvården - men personalen blir inte större där i alla fall under 2014. Istället ska vården effektiveras på annat sätt, säger produktionschef Jeanette Pajunen:

- Vi ska utreda hur vi ta in mer teknik, såsom mobildokumentering, och frågan är också till exempel hur snabbt får vi kan få matutkörningen konkurrensutsatt. Vi sparar asllt som allt cirka 1 miljon euro och då har vi beaktat att satsningen inom hemvården.

6 platser har tagits bort från serviceboendet Lyckebo i Pojo på grund av att Regionförvaltningsverket prickat staden för att lokaliteterna inte varit ändamålsenliga för vården. Det betyder nu också att 5 närvårdar-årsverken tagits bort därifrån.

Endast en nattvårdare

Den psykogeriatriska enheten Björnidet har 16 platser och har hittills haft 2 vårdare nattetid. Framöver vårdas klienterna endast av en nattskötare och på det här sättet sparas ett årsverke.
Också vikarieanslagen inom grundtryggheten minskar med sammanlagt 2,9 årsverken.

Personalen lättad

Trots att många var oroliga för att samarbetsförhandlingarna skulle leda till uppsägningar blir sådana alltså inte av. En som är lättad är Mona Böhme som är huvudförtroendeman för sjukvårdsfacket Super. Men hon är ändå fundersam.

- Väntetiderna är redan nu rätt långa till olika service- och vårdformer. Nu är jag orolig för hur personalen ska orka. Man skär visserligen också ner på platser - men hur det praktiska livet egentligen blir återstår att se, säger Böhme.

Bättre än väntat

Stadens sparmål är 2,5 miljoner euro fram till slutet av 2014.

Personalchef Johan Nylund räknar i stora drag med att ett årsverke motsvarar en kostnad för staden på 50 000 euro, strävan har alltså varit att få bort 50 årsverken. Genom de här besparingarna på 61,5 årsverken kommer staden att klara av det målet och med stor sannolikhet dessutom ha en buffert. Men en del av de indragna årsverkena syns kanske först i slutet av nästa år och andra har redan gett besparingar år 2013 såsom inom en del av bildningen. Så exakt hurudana summor staden sparar kan Nylund inte i det här skedet säga. Men 2015 planeras ytterligare 50 årsverken att tas bort.

Bildningen sparar

Bildningen har redan sparat en del av sina sammanlagt 15,2 årsverken, bland annat genom att Harparskog daghem lades ner. Inom bildningen tas det här året 0,7 årsverken från gymnasiernas och 6,7 årsverken från grundskolornas timresurs. Det totala anslagen per elev blir ändå inte så mycket mindre eftersom eleverna också blir färre. På finska sidan kommer det här ändå att märkas lite mer eftersom anslagen varit större än på svenskt håll.

En verksamhet som drabbas rätt hårt om man ser procentuellt på årsverkena är kulturbyrån. Där jobbar i dagens läge 4 personer men en planerare ska bort, så en fjärdedel av personalen försvinner.

Städning och fastighetsservice

Städutrustning
Bland annat inom städningen jobbar färre par händer. Städutrustning Bild: YLE/Arja Lento städredskap

Samhällstekniken och Intern Service drar in 11 årsverken. Från intern service försvinner exempelvis 4 årsverken inom köksverksamheten, det vill säga kockar och köksbiträden. Städare minskas också med 2,5 årsverken. Samhällstekniken har sparat rätt mycket de senaste åren och ännuförsvinenr två årsverken i form av en lagerförvaltare och en gatuarbetare.

1,4 årsverken dras bort från allmän - och koncernförvaltningen. Från stadskansliet har redan en redaktör tagits bort (0,4 årsverken) och inom ekonomiförvaltningen ett årsverke som bokförare.

De årsverken som nu tas bort får inte ersättas på något sätt, av köptjänster eller på annat sätt.

Stadsstyrelsen i Raseborg fattade beslut om nedskärningarna på sitt möte i måndags (14.10).

Info: Här fanns tidigare en liveblogg. Den är numera borttagen.

Läs också