Hoppa till huvudinnehåll

Biaudet: Vi är skyldiga att hjälpa offer för sexhandel

Eva Biaudet
Eva Biaudet Bild: Yle minoritetsombudsman

Minoritetsombudsman Eva Biaudet säger att vi är skyldiga att hjälpa offer för sexhandel. Hon uttalar sig med anledning av nyheten i Helsingin Sanomat i går om att allt fler prostituerade söker hjälp i Finland. Ur en etisk synvinkel kan vi tänka oss att vår skuld är lite större i sådana här fall än när det gäller andra flyktinggrupper, säger Biaudet.

I år har 29 nigerianska prostituerade kvinnor sökt sig till Finland för att få hjälp. Det finns särskilda program för att hjälpa offer för människohandel i Finland och tröskeln att bevilja asyl för offren är enligt internationella överenskommelser en aning lägre än för andra flyktinggrupper:

Enligt minoritetsombudsman Eva Biaudet är det befogat att offer för människohandel får extra hjälp:

- Ur en etisk synvinkel kan vi tänka sig att vår skuld är lite större i sådana här fall än i andra. När någon har fallit offer för människorättshandel som fungerar i Finland och Europa sker brottet här och vi har misslyckats skydda de här människorna. Då är det vår skyldighet att hjälpa, säger minoritetsombudsmannen Biaudet.

Finland har ett program för att hjälpa personer som fallit offer för människohandel. I senaste dagars rapportering har bl.a. Helsingin Sanomat frågat varför de här kvinnorna kommit just till Finland. Ewa Biaudet anser att det är oundvikligt att utsatta människor söker hjälp också hos oss:

- Nigeria är ett av de länder där människohandel är vanligast i världen. Oro och ojämlikhet driver människor på flykt. Kvinnor faller offer för människohandel både i hemlandet och när de söker efter ett bättre liv på andra håll. I Mellaneuropa är invandrarantalet enormt och förhållandena för flyktingar dåliga. Ligor som bedriver människohandel fungerar också vid flyktingmottagningscentraler. När det är frågan om ett så enormt fenomen är det naturligt att det syns också i Norden och i Finland, säger Biaudet.

Människohandelsligorna lurar fattiga nigerianska kvinnor till Europa med löften om jobb som inte finns. Kvinnorna tvingas betala sin skuld för resan med prostitution. En del kvinnor tvingas till prostitution redan i hemlandet, och flyttas till Europa för att fortsätta som prostituerade.

I Finland avgör Migrationsverket vem som får uppehållstillstånd och beviljas asyl för att de fallit offer för människohandel. Det finns ett särskilt hjälpprogram som man antas till om man är offer för människohandel.

Alla kvinnor får inte hjälp

29 nigerianska kvinnor har i år ansökt om hjälp i Finland. 17 har beviljats hjälp och fått uppehållstillstånd eller asyl. 11 har avvisats.

Enligt internationella människorättsbestämmelser borde en misstanke om att en person är offer för människohandel räcka för att hon eller han skulle beviljas skydd i ett land.

I Finland är det enligt Biaudet praktiken oftast polisen som reder ut om en person har fallit offer för människohandel. Biaudet är oroad över polisens resurser och expertis att identifiera offren:.

- När polisutredningen visar att en kvinna inte har fallit offer för människohandel och vi går igenom protokollen för polisförhöret finner vi ofta väldigt många indikatorer för människohandel som polisen inte har gjort så mycket åt. Människan har ofta först berättat utförligt vad som hänt och polisförhöret kan sluta med att polisen frågar kvinnan om hon fallit offer för människohandel. Då vet offret ofta inte vad hon ska säga. Och så tar det slut där.

Eva Biaudet hoppas att polisen i Finland skulle idka mer samarbete inom EU för att undersöka människohandel. Enligt Biaudet är 95 procent av de nigerianska prostituerade offer för människohandel