Hoppa till huvudinnehåll

Plan för Hangöbanan finns nu - pengarna ännu frågetecken

Järnvägsbro över Pojoviken i Ekenäs.
I dag har Hangöbanan inga elstolpar som förändrar landskapet. Järnvägsbro över Pojoviken i Ekenäs. Bild: yle/Petra Thilman Ekenäs,hangötåg

Allmänheten kan nu ta del av planen för hur tågbanan mellan Hangö och Hyvinge ska elektrifieras. Fram till 15 november kan man anmärka på planen för den 165 kilometer långa tågbanan, men kampen om de 50 miljoner som behövs för bygget pågår ännu.


Banan finns nämnd i den trafikpolitiska redogörelsen tidigast för år 2015, men särskilt de lokala politikerna har lobbat för att få projektet med snabbare i t.ex. en tilläggsbudget. Hittills har lobbningen ändå inte burit frukt.

Ny regering kan ändra allt

Trots att elektrifieringen finns med i den trafikpolitiska redogörelsen är inget ändå helt säkert eftersom det kommer en ny regering, säger SFP-riksdagsledamoten och raseborgaren Thomas Blomqvist som också är medlem i riksdagens kommunikationsutskott.

– Vi vet ju från tidigare med de här redogörelserna att då det kommer en ny regering så behöver inte allt som står i den gamla redogörelsen vara sådant som den nya regeringen förverkligar. Det är klart att fast den finns där så kräver den nog en ständig intressebevakning och ett jobb för att verkligen förverkligas.

Materialet kring planen är omfattande. Bild: yle/Petra Thilman tågrapport

Bra med en plan

Thomas Blomqvist säger ändå att det är bra och viktigt att planen nu görs färdig. Det betyder att den dagen då projektet godkänns så är det bara att köra igång. Också i övrigt är det en fördel för projektet att ha klara planer.

– Det är ett tilläggsargument till varför det skulle vara skäl att sätta igång. Allting är färdigt och det är en kostnadseffektiv och lönsam investering.

Blomqvist säger alltså att projektet är bra ekonomiskt, men på trafikverket uppger man ändå att det i den utredning som finns till påseende sägs att projektet snarare är kostnadsneutralt; kostnad och nytta går egentligen rätt jämnt ut.

"Mycket talar för elektrifiering"

Det finns många orsaker till varför en elektrifiering av banan skulle vara viktig säger Thomas Blomqvist och lyfter fram särskilt Hangö hamn och trafiken på kustbanan.

Hangö hamn är viktig för regionen och kommer att bli allt viktigare för hela Finland, säger han. För passagerartrafiken på Hangöbanan är det ett stort plus att samma tåg kan trafikera både kustbanan och Hangöbanan.

Också i själva utredningen kring elektrifieringen lyfts Hangö hamn fram som ett argument för elektrifieringen. Bland annat kunde en elektrifiering göra trafiken på landsvägarna säkrare då alltmer transporteras med tåg istället för på gummihjul.

Däremot byggs inga plankorsningar om i och med elektrifieringen så ur det perspektivet sker ingen förbättring av trafiksäkerheten.

Luftkvaliteten förbättras däremot av att godstågens diesellok byts ut mot ellok.

Bygget stör miljön bara lite

Ett bildmontage över hur kulturmiljön vid den tidigare tågstationen i Gerknäs påverkas av elektrifieringen. Bild: yle/Petra Thilman gerknäs tågstation

Eftersom det handlar om att uppgradera en redan befintlig bana blir miljökonsekvenserna av bygget rätt små.
Elstationerna som behövs placeras främst i skogen. Bild: yle/Petra Thilman elstationer som behövs för elektrifieringen av hangö-hyvingebanan

En stor del av banan löper genom skog och där förändrar elstolparna som sätts upp med mellan 60 och 70 meters mellanrum inte miljön märkbart. Det finns några kulturmiljöer längs banan, men landskapen förstörs inte av elektrifieringen.

Man behöver också bygga fem stycken elstationer som matar el till tågnätet. De här byggs i ett fall ute på en åker (i Nummela), men i övrigt främst i skogsområden och t.ex. i Koverhar i Hangö i samband med en redan existerande elstation.

I dagens läge kan hur höga transporter som helst köra över banan då det inte finns ett elnät att ta hänsyn till. Då banan elektrifieras görs vissa övergångar högre medan man på andra ställen bygger lyftanordningar som gör att man kan höja elkablarna då en specialtransport behöver rymmas under.

Tolv övergångsbroar måste också förses med skyddsväggar som gör det omöjligt för allmänheten att få elstötar av kablarna.

Invånarna störs inte av den nya banan annat än under byggnadsskedet.

En karta över hur elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan skulle se ut på Hangö udd.
Det finns många detaljerade kartor som hör ihop med planen. En karta över hur elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan skulle se ut på Hangö udd. Bild: yle/Petra Thilman karta över hur elektrifieringen av hangö-hyvingenbanan kunde se ut

Planen helt klar om ett halvt år

Allmänheten kan ta dela av planerna och lämna in anmärkningar fram till den 15 november. Planen finns till påseende bland annat i kommunerna längs banan.

På trafikverket bedömer man att planen kan vara helt färdig om sex månader och sedan kan den egentligen duga att plockas fram i närmare 20 år.