Hoppa till huvudinnehåll

Servicesedlar inom Kimitoöns omsorg utreds ännu

Frågan om huruvida servicesedlar kan bli aktuella inom Kimitoöns omsorg är ännu öppen.

Det var gruppen Fri samverkan som i våras lämnade in en motion om införande av servicesedlar, till en början exempelvis inom tandvården.

Förslaget har utretts och inom tandvården anses det inte möjligt att införa servicesedlar. Inom omsorgsavdelningen utreds möjligheterna att införa servicesedlar ännu.

Förslaget på måndagens kommunfullmäktigemöte var att anteckna Fri samverkans motion om servicesedlar inom omsorgen som slutbehandlad, men Fri samverkan föreslog att motionen inte antecknas som slutbehandlad och vann efter omröstning med rösterna 15-12.

Motiveringen var att omsorgsavdelningens utredning ännu är på hälft.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland