Hoppa till huvudinnehåll

Bönderna tvingas sprida mindre dynga

Jordbrukarna måste minska på mängden dynga de sprider ut på åkrarna och det innebär att allt fler jordbrukare får svårt att göra sig av med dyngan. Grundproblemet är att djurgårdarna har koncentrerats till västkusten.

Dyngan i ett nötskal

  • Dyngan är värdefull gödsel och innehåller bl.a. fosfor och kväve som är bra växtnäring på åkern.
  • Jorden kan bara ta emot en viss mängd fosfor, det överflödiga sköljs ut i dikena och Östersjön.
  • Fosforn förorenar havet mest, därför finns strikta regler för hur mycket dynga som får spridas på åkern.

Reglerna för hur mycket dynga som får spridas ut på åkrarna blir strängare. Jord- och skogsbruksministeriet finslipar som bäst på ett nytt miljöstöd för jordbrukarna.

Hittills har man räknat med att endast 85 procent av fosforn i dyngan är löslig, men i det nya förslaget ska 100 procent av fosforn räknas med. Det här betyder att man får sprida mindre dynga än tidigare. Stora mjölkgårdar kan få problem, men framförallt drabbar det svinproducenterna.

- Svinproducenterna får det svårare, för de har mera djur i förhållande till åkerareal, säger Dick Abrahamsson, ordförande för Åbolands svenska producentförbund.

Svingödseln innehåller dessutom mera fosfor än kodyngan.

"Arbetet på gårdsnivå blir nästan omöjligt"

kodynga
Komockan innehåller många nyttiga näringsämnen, bl.a. fosfor och kväve. kodynga Bild: Antero Lynne koskit

Men både miljömyndigheterna och jordbruksforskarna anser att det är på sin plats att fosfornivåerna skärps. Professor Eila Turtola vid MTT, forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, sitter med som sakkunnig i den arbetsgrupp som tar fram det nya miljöstödet. Hon tycker att förslaget har urvattnats och att fosfornivåerna borde ha varit ännu strängare.

- Som forskare i jordmånen och miljön så vill jag naturligtvis ha en snabbare utveckling. Men stödet blir förstås en kompromiss mellan olika ståndpunkter, säger Turtola.

- Jag förstår att man vill skydda miljön och det är viktigt, men man går lite för långt. Det här arbetet på gårdsnivå blir nästan omöjligt i vissa fall, säger Abrahamsson.

Abrahamsson befarar att de strängare gödselnivåerna leder till dyra investeringar för jordbrukarna. Bland annat måste en del bygga större lagringsutrymmen för gödseln.

Jag förstår att man vill skydda miljön, men man går lite för långt

Dyngan räcker till alla åkrar i Finland

Vid MTT har man noggrant forskat i hur bra olika växter tar upp fosforn i gödseln. Forskningen visar att jordbruken i Finland egentligen inte alls behöver använda konstgödsel, utan att dyngan från djurgårdarna skulle räcka som gödsel på alla landets åkrar.

Problemet är att djurgårdarna har koncentrerats till västkusten. Speciellt i Egentliga Finland, Österbotten och Satakunta finns det områden där det sprids mera dynga på åkrarna, än vad växterna egentligen behöver.

- På vissa områden är man idag tvungen att använda för mycket gödsel. Ännu har man inte utvecklat metoder som kan processa gödseln så att den kan transporteras tillräckligt långt från där den har uppkommit, säger Turtola.

Snart möjligt sälja dynga på gödselbörs

Applikation för gödselbörs
Gödselbörsen lanseras vid årsskiftet. Applikation för gödselbörs Bild: Antero Lynne gödselbörs

Runt Pemarån i Egentliga Finland försöker man lösa överproduktionen av gödsel med en gödselbörs på internet.

- På gödselbörsen kan man registrera både köpare och säljare, och samtidigt hitta en entreprenör som transporterar gödseln, berättar Sanna Söderlund, koordinator för projektet Ravita.

Pemarån är den största ån som rinner ut i Skärgårdshavet och för att minska på övergödningen är det därför viktigt att inga åkrar får för mycket fosfor. Gödselbörsen ska öppna vid årsskiftet och målet är att den småningom ska bli landsomfattande.

- Gödselbörsen låter som en mycket bra idé. Det är bra att saken lyfts fram då det säkert finns jordbrukare som i framtiden vill ta emot dynga, säger Turtola.

Intresset för dyngan ökar hela tiden

Varken gödselbörsen eller strängare gödselnivåer kommer ändå att lösa alla problem kring dyngan, men med tanke på miljön är de ett steg i rätt riktning.

- I takt med att konstgödseln hela tiden blir dyrare, så kommer också intresset för dynga att öka, säger Turtola.

Det pågår som bäst flera olika projekt där man försöker ta fram nya produkter av gödseln som är lättare att transportera. Det gör att den värdefulla dyngan med tiden kan fördelas jämnare på Finlands åkrar.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes