Hoppa till huvudinnehåll

Borgå planerar skattehöjningar

Bild: Yle/Carmela Walder ekonomiplan

Stadsdirektören i Borgå Jukka-Pekka Ujula föreslår att fastighetsskatten höjs nästa år. För en fastighetsägare betyder det här i praktiken en höjning på mellan 50 och 120 euro per år.

Stadsdirektören försvarar skattehöjningen med att Borgå behöver mera pengar. Borgå räknar med att få in ytterst lite mer nästa år på kommunalskatten eftersom lönerna inte stiger märkbart i vårt land. Det här betyder enligt stadsdirektören att Borgå måste ta till andra metoder för att få in pengar, därför är en höjning av fastighetsskatten aktuell.

Kommunalskatten höjs inte nästa år, utan förblir på 19,25 procentenheter. Men det finns ett klart tryck på att höja också kommunalskatten. En höjning på åtminstone 0,5 procentenheter planeras för år 2015. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula förklarar att de kommunala skatterna måste höjas då statsandelarna hela tiden minskar.

Skolor och daghem ska byggas

Borgå har stor press på investeringssidan. Borgås svenskspråkiga skolnät ska förnyas. Nya skolor ska byggas och andra ska renoveras. Dessutom behövs flera nya daghem. Nästa år handlar det främst om planering, byggandet kommer igång tidigast 2015.

Hur investeringarna ska finansieras är oklart. De besluten ska fattas nästa år. Skuldbördan kan inte öka, säger stadsdirektören. Borgå har idag en klart större lånemängd per invånare än vad landets kommuner har i genomsnitt. Lånebördan ligger på 2600 euro per person.

Hela ledningsgruppen var på plats då stadsdirektören presenterade sitt budgetförslag. Bild: Yle/Carmela Walder ledningsgruppen

Borgå planerar att förverkliga flera skol- och daghemsbyggen enligt den så kallade livscykelmodellen. Den går ut på att ett byggbolag finansierar bygget och sköter underhållet av fastigheten. Borgå hyr fastigheten av byggbolaget.

Nästa år ska Estbacka daghem få en tillbyggnad och Prästgårdsbackens daghem konditionsgranskas. Förstoringen av Grännäs skola startar och planeringen av Västra enhetsskolan likaså. Borgå planerar också en renovering av Lyceiparkens skola och bygget av Tolkis skola enligt livscykelsmodell.

Satsning på unga och på barnfamiljer

Den största utgiftsposten i Borgå är av tradition social- och hälsovårdssektorn. Utgifterna ökar från 155 miljoner till 161 miljoner.

Borgå satsar på att utveckla stödet för unga som bor på egen hand. Borgå ökar också på anslagen för öppenvården i barnskyddet och inom familjevården.

Hemvården ska få mer resurser. Borgå satsar på att utöka antalet vårdplatser inom det effektiverade serviceboendet och minska på traditionella vårdplatser på anstalt.

Satsningen på service för handikappade ökar över 20 procent nästa år jämfört med i fjol. Den lagstadgade servicen blir mer omfattande och så ökar också behovet av till exempel färdtjänst.

Utgifterna för social- och hälsovården ökar däremot endast med 0,3 procent jämfört med i år, trots att specialsjukvården hela tiden har blivit dyrare. Social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme förklarar det här med att Borgå har kommit överens med HNS ledning om ett anslag på 53 miljoner för nästa år. Borgå har troligen i år budgeterat lite för mycket för specialsjukvården och om det blir pengar över så flyttas de automatiskt över på nästa år, säger Nurme.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland