Hoppa till huvudinnehåll

Finsk spets fortfarande pop

Bild: Anssi Leppänen/Yle hundraser

Praktiska orsaker, trender och till och med klimatförändringar kan påverka olika hundrasers popularitet.

Under de senaste årtiondena har främst spetsar och så kallade ursprungliga raser varit populära i Finland. Deras popularitet baserar sig på att de har en tjock päls som passar bra i vårt klimat. Dessutom har de ett utpräglat hundaktigt yttre.

- Till exempel har den finska spetsen länge varit en av finländarnas följeslagare som vakt och i jakt, säger kommunikationschefen på Finska kennelklubben Kaija Unhola.

Spetsens allvarligaste konkurrent är sällskaps- och dvärghundarna. Det finns två orsaker till att de snabbt har ökat i popularitet.

För det första passar många av dem bra i tätorter och städer. För det andra har det blivit vanligt att man i städer och tätorter skaffar två mindre hundar i samma hushåll.

Drivande jakthundar har minskat mest i popularitet. Det har till och med spekulerats i att klimatförändringen kan vara en orsak till det.

- Drivande jakthundar är uttryckligen avsedda för jakt. Om till exempel harstammen minskar behövs inte så många jakthundar, säger Unhola.

Det lönar sig att välja en hund som passar den egna livssituationen. Unhola tror att man numera funderar mera noggrant över vilken ras man ska välja. Många funderar först över vilken hobby man vill idka med hunden, först efter det väljer man ras.

- Tidigare valde man utgående från en bild i hundboken en ras som såg trevlig ut, först sedan började man fundera över vad man kan göra med hunden, säger Unhola. Hon tror att man numera också är mera medveten om olika rasers egenskaper och användningssyfte.

Trots att sällskaps- och dvärghundarna har blivit allmännare är det ändå fyra rätt stora raser som har förblivit populära bland finländarna. De är labradoren, schäfern, golden retrievern och den finska spetsen. Ordningsföljden på listorna har ändå varierat under åren. Under de tre senaste åren har golden retrievern legat på topp.

Unhola tror att det är rasernas mångsidighet som påverkar populariteten.

- Till exempel anses golden retrieven vara en familjehund, men den går också utmärkt att skola och den är en utmärkt hobbyhund. Den har tillräckligt tjock päls och är en bra bashund.

En annan orsak till att de här raserna är populära är att de vanligen får stora kullar och att det därför är lätt att hitta valpar att köpa.

Mirva Uotila, Paula Välilä/ Yle uutiset

Läs också