Hoppa till huvudinnehåll

Missbruk antecknas alltför sällan

En man tappar öl ur ölkran.
En man tappar öl ur ölkran. Bild: Yle ölstop

Alkoholskador är en klart större belastning för hälsovården än vad statistiken utvisar. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) anges inte alltid missbruksproblem i patientens diagnos.

Och även då så sker, brukar ingen större vikt läggas vid problemen. Följden är att alla de åkommor som spritbruket medför inte syns i statistiken.

- Alkoholberoende är en svår diagnos, men den används alldeles för sällan som grund för sjukpension, konstaterar Christoffer Tigerstedt, forskare vid THL.

År 2010 steg kostnaderna för alkoholproblem till 1,3 miljarder euro. Hälsovårdens andel av totalsumman var 109 miljoner euro, vilket enligt Tigerstedt är en relativt liten summa.

Ändå visar en uträkning att det under ett dygn gjordes nära 12.000 vårdbesök (öppen- och anstaltvård), där missbruk var orsaken. På årsbasis skulle det innebära runt 3,5 miljoner besök.

Tigerstedt säger att alkoholbruket till stor del förblir fördolt, och därför inte heller diskuteras i önskvärd utsträckning.

- Då kan man också vifta bort missbrukets konsekvenser för individen, företaget och nationens arbetsförmåga. Patienten eller läkaren tar inte alltid upp frågan. Kanske läkaren ser framför sig den långa och svåra vårdprocessen, som långtifrån alltid leder till att patienten slutar dricka.

Tigerstedt anser att alkoholproblem oftare borde skrivas in i läkarutlåtandena.

- Och i diskussionen om sjuk- och invalidpension har det faktiskt föreslagits att reglerna ska ändras, säger han.