Hoppa till huvudinnehåll

Tvingas seniorer betala mer för boende?

Gamal människas händer
Gamal människas händer Bild: Yle/Touko Yrttimaa gamla

Den nya lagen om äldreomsorg ålägger flera privata äldreboenden att öka sin personal. Invånare vid servicehemmen oroar sig över höjda avgifter.

Vid pensionärshemmet Hagaro i Helsingfors förbereds budgeten för nästa år. Föreståndaren för Hagaro, Carola Aspholm-Backman, säger att man letar med med ljus och lykta efter ny personal för att uppfylla de krav som lagen kommer att ställa i framtiden. Vid Hagaro behövs ungefär åtta vårdare till för att rekommendationerna i lagen skulle uppfyllas.

Föreståndare Hagaro
Föreståndaren för Hagaro säger att lagen om äldreomsorg för med sig gott och ont. Föreståndare Hagaro Bild: Yle / Pia IIsaho äldre boende

- Om styrelsen går med på förslaget hoppas vi att anställa en del nästa år och några till år 2015, säger Aspholm-Backman.

Aspholm-Backman anser att den antagligen blir nödvändigt att höja på avgifter för att finansiera nyanställningarna.

- Vi måste se över verksamheten som en helhet. Vi vill ju inte skära ned på viktig service. Det blir kanske nödvändigt att höja avgifter på boende och extra service, säger hon.

Intensivare vård blir möjlig

Enligt den nya lagen om äldreomsorg är personalrekommendationen 0,5 vårdare per senior. Rekommendationen följs upp nästa år och förväntas bli en regel från och med år 2015. Då blir fler privata servicehem och äldreboenden tvungna att anställa mer personal, berättar Aspholm- Backman. Enligt Aspholm- Backman har personalökningen också positiva följder för de inneboende.

- Vi kan hålla en pensionär här i stället för att skicka honom eller henne till ett sjukhus, säger Aspholm-Backman. Hon hoppas att Hagaro kommer att kunna erbjuda äldre service ända till livets slut i framtiden.

Invånare oroliga över avgifter

Mary Nybergh
92-åriga Mary Nybergh är oroad över avgifter. Mary Nybergh Bild: Yle / Pia IIsaho äldre boende

Invånarna vid Hagaro är oroade över höjda hyror, säger 92-åriga Mary Nybergh.

- Pensionerna stiger inte i samma takt som avgifterna. Då finns här väldigt många för vilka väggen kommer emot, säger Nybergh.

Nybergh frågar sig hur höjningen av avgifter kommer att fördelas. Kommer man att höja avgifterna lika mycket för alla, eller att ha olika avgifter beroende på vilken typ av service en person behöver?

Hur hitta personal?

Föreståndaren för Hagaro, Carola Aspholm- Backman, säger att kostnadsökningen inte är den enda utmaningen som lagen om äldreomsorg för med sig för privata servicehem. Det blir också utmanande att hitta personal. Det är särskilt svårt att hitta kompetent svenskkunnig personal i huvudstadsregionen, eftersom många privata äldreboenden är på jakt efter personal samtidigt.

Vårdarna får mer pappersjobb


Boban Alempievic
Vårdbiträdet Boban Alempijevic anser att övergångsperioden är kämpig Boban Alempievic Bild: Yle / Pia IIsaho äldre boende

Vårdbiträdet Boban Alempijevic säger att nya lagens krav på uppföljning ger dem som jobbar på Hagaro mera pappersarbete:

- Kraven på dokumentation har ökat avsevärt. Det ställer väldigt stora krav på vår tidsanvändning. Vid Hagaro är målsättningen att finnas till för invånarna och att skapa en så hemlik miljö som möjligt. Nu hinner vi inte tillbringa tillräckligt med tid med de äldre. Det tar på, säger Alempijevic.

Alempijevic tror att situationen blir bättre när den nya personalen väl har anställts och alla blivit varma i kläderna med nya rutiner.

- Övergångsperioden är kämpig, säger Alempijevic.